Välkommen till en ny termin vid BTH

Idag börjar vårterminen vid BTH och för våra 98 nyantagna sjuksköterskestudenter börjar introduktionsveckan. Både upprop och introduktionsveckan blir digital.

Idag på förmiddagen hälsar rektor Mats Viberg och prefekt Lisa Skär alla våra nya sjuksköterskestudenter välkomna och Terese Lindberg, som är programansvarig lärare, gör ett upprop av de nya studenterna.

Därefter får studenterna en genomgång av några av stödfunktionerna, exempelvis bibliotek, språkverkstad, IT helpdesk, som finns vid BTH.

Studenterna ges även föreläsningar i strategisk hållbar utvecklig för sitt kommande yrkesliv, i internationalisering, forskning och samverkan samt i kommunikation som bidrar till jämställdhet, lika villkor och bra studieresultat av BTH:s jämställdhetssamordnare.

Därefter startar kurserna på programmet, det blir basgruppsträffar med handledare samt en workshop kring problembaserat lärande (PBL). Studenterna får även en separat genomgång av bibliotekets resurser.

Välkommen till BTH och lycka till med studierna!

 

17 januari 2022