Virtuella applikationer där människa och maskin möts

Person med VR-utrustning laborerar med en modell i VR

Forskningen inom visuell och interaktiv datavetenskap förknippas ofta med spelteknik men det är bara en del av alla möjligheter som finns. Till exempel kan den användas när kirurgen övar på ett ingrepp, vid övning av katastrofinsatser eller för att använda vardagsföremål i 1500-talet.

Forskningen handlar om hur teknik används av människor för att interagera effektivt och kreativt med datorer.

– Kompetensen på BTH om interaktionen människa-teknik berikar allt vi gör, och forskningen kan delas in i tre områden; datorgrafik och visualisering, digital spelutveckling samt metoder och tekniker för människa-datorsystem, säger Veronica Sundstedt, docent och forskare inom datavetenskap.

Teknik som skapar närvaro
I VR-labbet på BTH utförs forskningsexperiment med deltagare som får testa och utvärdera bland annat visuell perception och kvalitet av digitala virtuella applikationer. Ibland för spel men också inom helt andra användningsområden.

– Visuell och interaktiv teknik skapar en närvarokänsla i digitala upplevelser till exempel inom utbildning, underhållning och kommunikation. Det är som att vara där, och ibland mer än så, säger professor Hans-Jürgen Zepernick.

Ett samarbete pågår med Blekinge museum där VR-tekniken kan möjliggöra att vi kan se museiföremål i sin tidstypiska miljö virtuellt.

Låt dina egna ögon styra
Att använda handhållna kontroller för att navigera i en digital värld är bara början, istället kommer den egna kroppen att vara verktyget, menar Diego Navarro, doktorand inom datavetenskap.

– Vi använder virtual reality-verktyg för att förstå, roa och utbilda och man har kommit särskilt långt när det gäller kunskap och teknik för eyetracking, det vill säga att använda människans blick som informationskälla och verktyg, säger han.

– Det handlar inte bara om att förstå hur användarens blick generellt rör sig för att kunna förbättra applikationen, det handlar också om att kalibrera teknik för eyetracking individuellt och förbättra upplevelsen, menar Veronica Sundstedt.

– Eyetracking i 3D är svårare men mycket intressant. Det är en av pusselbitarna för att skapa nya interaktioner i virtuella miljöer. I framtiden kan man anpassa digitala applikationer till människor genom att analysera vad och hur de ser, säger Diego Navarro.

Stor potential inom många områden
Det finns stor potential i att bättre förstå kopplingen mellan teknik och vad som händer fysiologiskt i kroppen.

– Inte bara synen utan även andra sinnen och kroppsliga processer kan bli en del i den analysen, som hjärtfrekvens eller hjärnans impulser, säger Diego Navarro.

Kombinationen av olika sensorer och förmågan att använda denna data i applikationer inom de mest skilda områden är en intressant del av forskningen, som även öppnar upp för många samarbetsmöjligheter.

– Vi har en passande miljö och kompetens för att göra nyttiga och användbara experiment, och vi vill gärna utöka våra samarbeten till exempelvis inom sjukvård och turism, säger Veronica Sundstedt.

1 februari 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×