Ytterligare utbildningsplatser till BTH i höst

Bild av studenter

Regeringen meddelar idag att de satsar ytterligare på landets lärosäten till hösten. De ger nu ytterligare ett tillskott som motsvarar 1300 permanenta utbildningsplatser. De gör även en satsning på livslångt lärande och på kortare kurser. 

– För vår del innebär satsningen att vi får ytterligare 9 nya permanenta utbildningsplatser till hösten, utöver de 25 platser vi tidigare fått. För det livslånga lärandet får vi 1,2 miljoner och för korta kurser drygt 1,4 miljoner kronor. Det gör att vi kan ta in fler studenter på både utbildningsprogram och på kurser, säger prorektor Eva Pettersson.

– Till hösten, och de kommande åren, förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden, och vi måste göra allt vi kan för att ge möjligheter till utbildning, omskolning och vidareutbildning, och på det sättet komma starkare ur krisen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringens pressmeddelande

 

29 juni 2020