Zoomtrötthet drabbar unga kvinnor mer än andra

Student vid dator

En grupp forskare, däribland Markus Fiedler vid Blekinge Tekniska Högskola har studerat fenomenet videokonferenströtthet och kommit fram till att både ålder, kön och personlighet spelar roll för hur trött man blir. Exempelvis konstaterar de att unga, introverta kvinnor påverkas mer än andra. Det finns dock flera sätt att undvika tröttheten.

Medieteknikforskaren Markus Fiedler vid BTH, har tillsammans med andra forskare i mediedesign, -psykologi, -sociologi publicerat en studie om faktorerna bakom videokonferenströtthet. Fenomenet som kanske är mer känt som Zoomtrötthet, är något som många har upplevt under pandemin, men som det finns förhållandevis lite evidens kring.

Forskarna har identifierat flera olika faktorer bakom Zoomtrötthet.

-Det vi har hittat direkt evidens för är att både ålder, kön och personlighet påverkar. Exempelvis påverkas unga introverta kvinnor mer än andra grupper. Men Zoomtröttheten beror på många faktorer, allt från personliga förutsättningar via mötets organisation och teknik, till miljön i vilken videokonferensen äger rum, menar Markus Fiedler.

Forskarna har även hittat ett flertal faktorer som de förmodar bidrar till Zoomtrötthet.

-Vi förmodar att längden på, och mängden möten spelar roll, samt ifall man tar pauser eller inte mellan mötena. Sedan påverkar det om det blir fördröjningar och störningar i bild och tal, så att man kanske pratar i munnen på varandra, eller ifall man måste anstränga sig för att följa med i samtalet, berättar Markus Fiedler

-Vi har även sett att miljön spelar roll. Man kanske sitter hemma och skäms över att visa upp sin stökiga miljö, förklarar Markus Fiedler.

Forskarna menar dock att det finns en del enkla saker man kan göra för att minska Zoomtröttheten:

  • Lägg inte möten direkt efter varandra
  • Använd enkel teknik
  • Använd handuppräckning under mötena
  • Slå av mikrofonen och kameran då den inte behövs

Forskarna konstaterar att det behövs mer forskning och evidens kring de bidragande faktorerna bakom Zoomtrötthet, men även forskning kring andra sätt att kommunicera, till exempel genom immersiva upplevelser och teknik.

-Immersiv teknik såsom Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Extended Reality (XR) kommer att ge helt nya former av möten och upplevelser av närvaro. Framtida möten och utbildningar borde dra nytta av dessa nya möjligheter, och jag är övertygat om att BTH kan sticka ut och göra skillnad, avslutar Markus Fiedler.

Studien är publicerad i online-tidskriften ”International Journal of Environmental Research and Public Health”

4 maj 2022