Högskolestyrelse

Högskolestyrelse

Styrelsen är högskolans högsta beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Högskolestyrelsen består av rektor, åtta representanter för allmänna intressen utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande. Tre representanter från verksamheten samt tre representanter för studenterna.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädarna för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för representanter för allmänna intressen är 1 maj 2020 – 30 april 2023. Mandatperioden för verksamhetsrepresentanterna är 1 juli 2021 – 30 juni 2024. Studentrepresentanterna väljs för tiden 1 juli – 30 juni.

Kallelser till styrelsens sammanträden 2021

15 februari
15 juni
30 september
15 december

Kallelser till styrelsens sammanträden 2022

16 februari
8 juni
29-30 september
15 december

Protokoll från styrelsens sammanträden 2021

15 februari
15 juni
30 september
15 december

Ledamöter

mats porträtt

Mats Viberg, rektor

Porträtt emina

Emina Kovacic, stadsarkitekt

porträtt anders

Anders Lundgren, rektorsrådgivare

porträtt peter

Peter Örn (ordf.), författare

porträtt nilsson

Måns Nilsson, forskningschef

porträtt helen olá

Helena Olá, chef för forskning och utveckling

Porträtt Lena

Lena Abrahamsson, professor

Porträtt Lynn

Lynn Åkesson, professor

Porträtt Sebastian Meijer

Sebastiaan Meijer, professor

Företrädare för studenterna

Foto på Arian Watti

Arian Watti, studentrepresentant

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×