Högskolestyrelse

Högskolestyrelse

Styrelsen är högskolans högsta beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Högskolestyrelsen består av rektor, åtta representanter för allmänna intressen utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande. Tre representanter från verksamheten samt tre representanter för studenterna.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädarna för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för representanter för allmänna intressen är 1 maj 2017 – 30 april 2020. Mandatperioden för verksamhetsrepresentanterna är 1 januari 2019 – 30 juni 2021. Studentrepresentanterna väljs för tiden 1 juli – 30 juni.

Kallelser till styrelsens sammanträden 2020

18 februari

14 april

Protokoll från styrelsens sammanträden 2020

18 februari

14 april

Högskolestyrelsens sammansättning

Ledamöter


Peter Örn (ordf.), konsult


Mats Viberg, rektor

Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson, professor


Lars G Carlsson, stf. platschef


Agneta Franksson, konsult


Emina Kovacic, stadsarkitekt


Måns Nilsson, forskningschef


Helene Richardsson, affärsutvecklare


Lynn Åkesson, professor Lunds universitet

Företrädare för verksamheten

 

 

 

Patrik Arlos, universitetslektor

Stefan Petersson, fotografi
Stefan Petersson, universitetsadjunkt

Sophie Hallstedt, fotografi
Sophie Hallstedt, docent

Företrädare för studenterna


Julia Elmhammar, kårordförande Blekinge studentkår


Albin Nilsson


Thomas Sievert, doktorand