omgivning bth

Högskolestyrelse

Högskolestyrelse

Styrelsen är högskolans högsta beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Högskolestyrelsen består av rektor, åtta representanter för allmänna intressen utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande. Tre representanter från verksamheten samt tre representanter för studenterna.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädarna för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för representanter för allmänna intressen är 1 maj 2017 – 30 april 2020. Mandatperioden för verksamhetsrepresentanterna är 1 januari 2016 – 31 december 2018. Studentrepresentanterna väljs för tiden 1 juli – 30 juni.

Högskolestyrelsen BTH

Kallelser till styrelsens sammanträden 2017

14 februari i Karlskrona
15 maj i Karlskrona
19 juni i Karlskrona
25-26 september
19 december i Karlskrona

Kallelser 2016

 

Högskolestyrelsens sammanträden 2018

13 februari
5 juni
25-26 september
18 december

 

Högskolestyrelsens sammansättning

Ledamöter

Peter Örn
Peter Örn (ordf.), konsult


Anders Hederstierna, rektor


Lars G Carlsson, stf. platschef


Agneta Franksson, konsult


Emina Kovacic, stadsarkitekt


Birgitta Bergvall-Kåreborn, prorektor Luleå tekniska universitet


Måns Nilsson, forskningschef


Helene Richardsson, affärsutvecklare


Lynn Åkesson, professor Lunds universitet

Företrädare för verksamheten


Lisa Skär, professor


Martin Boldt, universitetslektor


Mats Pettersson, professor

Företrädare för studenterna


Albin Nilsson, kårordförande Blekinge studentkår


Samuel Sörensson


Thomas Sievert, doktorand