Högskolestyrelse

Högskolestyrelse

Styrelsen är högskolans högsta beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Högskolestyrelsen består av rektor, åtta representanter för allmänna intressen utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande. Tre representanter från verksamheten samt tre representanter för studenterna.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädarna för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för representanter för allmänna intressen är 1 maj 2017 – 30 april 2020. Mandatperioden för verksamhetsrepresentanterna är 1 januari 2016 – 31 december 2018. Studentrepresentanterna väljs för tiden 1 juli – 30 juni.

Högskolestyrelsen BTH

Kallelser till styrelsens sammanträden 2018

13 februari i Karlskrona
26 april
5 juni
15 juni
25-26 september
18 december

Kallelser 2017
Kallelser 2016

 

Protokoll från styrelsens sammanträden 2018

13 februari i Karlskrona
26 april
5 juni
15 juni
25-26 september
18 december

Protokoll 2017
Protokoll 2011-2016

 

Högskolestyrelsens sammanträden 2018

13 februari
26 april
5 juni
15 juni
25-26 september
18 december

 

Högskolestyrelsens sammansättning

Ledamöter

Peter Örn
Peter Örn (ordf.), konsult

 

 

Mats Viberg, rektor

Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson, professor


Lars G Carlsson, stf. platschef


Agneta Franksson, konsult


Emina Kovacic, stadsarkitekt


Måns Nilsson, forskningschef


Helene Richardsson, affärsutvecklare


Lynn Åkesson, professor Lunds universitet

Företrädare för verksamheten


Lisa Skär, professor


Martin Boldt, universitetslektor


Mats Pettersson, professor

Företrädare för studenterna

 

 

Julia Elmhammar, kårordförande Blekinge studentkår


Albin Nilsson

 


Thomas Sievert, doktorand