Högskolestyrelse

Högskolestyrelse

Styrelsen är högskolans högsta beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Högskolestyrelsen består av rektor, åtta representanter för allmänna intressen utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande. Tre representanter från verksamheten samt tre representanter för studenterna.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädarna för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för representanter för allmänna intressen är 1 maj 2020 – 30 april 2023. Mandatperioden för verksamhetsrepresentanterna är 1 januari 2019 – 30 juni 2021. Studentrepresentanterna väljs för tiden 1 juli – 30 juni.

Kallelser till styrelsens sammanträden 2020

18 februari

14 april

1 juni

24-25 september

16 december

Protokoll från styrelsens sammanträden 2020

18 februari

14 april

1 juni

24-25 september

16 december

Högskolestyrelsens sammansättning

Ledamöter


Peter Örn (ordf.), författare


Mats Viberg, rektor

Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson, professor


Emina Kovacic, stadsarkitekt


Måns Nilsson, forskningschef


Lynn Åkesson, professor

Porträtt Anders Lundgren

Anders Lundgren, rektorsrådgivare

Porträtt Sebastian Meijer

Sebastiaan Meijer, professor

Porträtt Helen Olá

Helena Olá, chef för forskning och utveckling

Företrädare för verksamheten

porträtt patrik arlos

Patrik Arlos, universitetslektor

Stefan Petersson, fotografi
Stefan Petersson, universitetsadjunkt

Sophie Hallstedt, fotografi
Sophie Hallstedt, docent

Företrädare för studenterna


Julia Elmhammar, kårordförande Blekinge studentkår


Albin Nilsson


Thomas Sievert, doktorand