Online Undervisning

Online Undervisning

BTH har en stark tradition av online undervisning. Nedan beskrivs våra best practice för online undervisning.

Best practice för online undervisning är baserat på mångårig erfarenhet och litteraturen inom området. I artiklar nedan beskrivs och exemplifieras BTH’s sätt att bedriva online undervisning. Artiklarna baseras på arbetet med Lärarguide till online-undervisning .

Kursstruktur

Synliga lärandemål

 

Förväntningar på kommunikation

Intuitiv navigering

 

Tidpunkt för publicering av innehåll

Tekniken som resurs för lärande

Kursinnehåll

Föreläsningar

 

Seminarier och workshops

 

Självstudier

Asynkrona videos

 

Grupparbete

 

Skriftligt material

Synkrona föreläsningar

 

Projektarbete

 

 

Lärgemenskap och kommunikation

Email och direkta meddelanden

 

Chatt

Forum

 

Videokonferenser och ”hangouts”

Uppgifter och feedback

Online-tentamen

Summativ tentamen

Formativ tentamen

Tentamensformat