Proceedings

Lärarlärdom

Publicering av bidrag

Som presentatör på konferensen Lärarlärdom är du välkommen att bidra med en text för publicering i en av följande tidskrifter:

  • Högskolan Kristianstads tidskrift Högskolepedagogisk debatt utgåva nr 3, 2023 med deadline 15 december 2022. Kontakta redaktionen hpdebatt@hkr.se, senast 15 oktober 2022 att du avser inkomma med ett textbidrag.
    Här finner du mer information om bidragstyper, instruktioner och kontaktuppgifter: www.hkr.se/kup/debatt

    eller

  • Malmö universitets tidskrift JoTL (Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Malmö University) utgåva nr 1, 2023 med deadline 15 december 2022.
    Kontakta redaktionen genom huvudredaktören petri.gudmundsson@mau.se senast 15 oktober 2022 att du avser inkomma med ett textbidrag.
    Här finner du mer information om bidragstyper, instruktioner och kontaktuppgifter: https://ojs.mau.se/index.php/JoTL/index

Redaktionerna välkomnar texter från alla som bidragit med en presentation i konferensen.

 

Proceedings

Proceedings, huvudtalare och tema från tidigare års konferenser.

2021 – Stefan Hrastinski, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, Jonas Linderoth, professor vid Göteborgs universitet, Linn Svärd, ordförande Sveriges förenade studentkårer, Framtidens lärarroll

2020 – Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet, Breddat deltagande och utmaningsbaserat lärande

2019  –  Marie Leijon, fil.dr i pedagogik, lektor och pedagogisk utvecklare vid CAKL, Malmö universitet, Rum för studentaktivt lärande

2018 – Sally Windsor, universitetslektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs Universitet, Vad omfattas i hållbarhetsfrågan för ett lärosäte?

2017 – Åsa Lindberg-Sand, docent vid institutionen för utbildningsvetenskap och avdelningen för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet, Det akademiska lärarskapet som del av den akademiska professionen – variationer och utmaningar

2016 – Pernilla Severson, universitetslektor vid institutionen för medier och journalistik, Linnéuniversitetet, Studentaktivt lärande

2015 – Mats Benner, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, Utbildningens villkor i dagens svenska akademi

2014 –  Lena Adamson, docent i psykologi/expert i högre utbildningsfrågor, Kompetenser för framtiden – högskolans roll för samhällsutvecklingen

2013 – Stefan Hrastinski, docent vid Institutionen för medieteknik och interaktionsdesign, Kungliga tekniska högskolan, Innovativt lärande i en öppen värld

2012 – Sofia Ask, lektor i svenska språket, Linnéuniversitetet, Mellan vetenskap och profession

2011 – Katarina Mårtensson, pedagogisk utvecklare, Lunds universitet, Bra akademiska utbildningsmiljöer

2010 – Klara Bolander Laksov, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Scholarship of Teaching and Learning

2009 – Torgny Roxå, pedagogisk konsult, Lunds tekniska högskola, Vad är lärarlärdom?

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×