Johan Hjortsberg

Johan Hjortsberg, universitetsadjunkt inom marin teknik

Bakgrund

Sjöofficer med ubåt som tjänstegren. Tjänstgjort som fartygschef på ubåt i 8 år, varav 5 år i Projekt RIKEN där ubåtsbesättningar utbildades för Singapore Navy. 4 år som fartygschef på dykeri- och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Divisionschef på 2.Ubåtsdivisionen och Stabschef på 1.Ubåtsflottiljen. Genomgått Försvarshögskolans Chefsprogram och Generalstabskursus i Köpenhamn. Reservofficer.

Sjökaptensexamen från Chalmers. Sjökaptensbrev klass 1. Jobbat 13 år i offshoreindustrin med bl.a. saturation diving, ROV- och konstruktionsarbeten, heavy lift, Dynamic Positioning mm.


Kontaktuppgifter

Kontor: J3330, Campus Karlskrona