Nytt Event – innovation för Energieffektivisering och Idrott och Hälsoteknik

Innovation @BTH

Nedan finner du beskrivningen av event som gick av stapeln under hösten 2019.

Nytt Event - innovation för Energieffektivisering och Idrott och Hälsoteknik

Höstens event har två spår, båda lika viktiga och utmanande för nya kreativa tankar!

Energieffektivisering handlar om att sänka CO2 utsläppen, eller på annat sätt hitta lösningar som främjar att vi gemensamt använder energi effektivare. Det kan ta sig uttryck i att ändra beteenden, effektivare processer, eller kvalificerade tekniska innovationer.

Idrott- och hälsoteknik handlar om att arbeta nya tankar kring hur träningen eller hälsan kan förbättras för idrottare eller gemene man generellt. Även här han det handla om tekniska innovationer eller processer för att ändra beteende, eller en kombination.

Under november månad, 11-20:e november arrangerar vi två inspirationsworkshops som ger er verktyg för att arbeta vidare med en idé, men även ett tävlingsmoment. Det går utmärkt att delta i en eller båda workshops, men tävlingen ger dig en extra erfarenhet och det kan även vara en bra kick till ditt nya företag!

Workshops + Tävling

Idégenerering

Under denna workshop så kommer vi att titta närmare på hur det går att skapa idéer med hjälp av verktyg och processer, du måste inte endast invänta inspiration. Inspirationen kan triggas!

VAR

Campus Karlskrona 2 – Open Arena

NÄR

Måndagen den 11:e november 15-17.

ANMÄLAN

Anmäl dig här!

BMC

Denna workshop arbetar vi med Business Model Canvas (BMC) som en teknik som kartlägger idén utifrån ett affärsmässigt eller annat perspektiv. Allt för att kunna dyka djupare in i vad är kärnan av den ide som framkommit, och hur kan den stärkas och utvärderas vidare.

VAR

Campus Karlskrona 2 – Open Arena

NÄR

Tisdagen den 12:e november 15-17.

ANMÄLAN

Anmäl dig här!

Tävling

Då ni känner att den idé som ni har är spännande och vill arbeta vidare med den så är det läge att gå in i tävlingen. Tävlingen bygger på den presentation eller pitch som ni gör inför en panel.

Det går utmärkt att arbeta vidare på någon idé som framkommit under workshops eller att du/ni arbetar fram något nytt.

I tävlingsdelen så kommer ni ha tillgång till coacher för att bolla er ide med och även träning i hur ni presenterar, pitchar, er ide för panelen.

Coachningsmöten bokas in enligt en lista med tillgängliga tider och det kan även ske online om så önskas. Bokningslista

Pitchträningen sker under måndagen den 18:e november, både förmiddag och eftermiddag. Tävlingen sker enligt nedan.

VAR

Campus Karlskrona 2 – Open Arena

NÄR

Onsdagen den 20:e November, 15.00-18 ca.

ANMÄLAN

Anmäl dig här!

Vad är vinsten, och vad händer sen...

Bästa affärsidén erbjuds en plats i Blekinge Business Incubators Startup Program, plus en audition med möjlighet att vinna en resa till Silicon Valley.

Studenter och andra kopplade till BTH får dessutom hjälp att söka medel från Innovationskontor Syd motsvarande 15 000 kr att användas till tjänster för att utveckla iden vidare. En fantastisk möjlighet att starta och utveckla ett företag. TÄVLINGEN kommer dessutom att bli en merit i din framtida karriär.

Både BTH och BBI är intresserade av att bibehålla kontakten för att hjälpa dig/er att bygga vidare på resultatet från det arbete som ni har lagt ner, vinnare eller ej.

 

SCHEMA

11 november, kl. 15 – 17

Vad: Inledande workshop: Tävlingsinformation, Idéutveckling och pitchmall

Var: Campus Karlskrona 2

12 november, kl. 15 – 17

Vad: Business Model Canvas, nu gör vi din idé till en affärsidé.

Var: Campus Karlskrona 2

13-15 november, 

Vad: Eget arbete med din affärsidé. Du kan BOKA enskilt möte med affärsutvecklare och diskutera din idé, affärsmodell, demo/prototyp samt pitch enligt mall.

Var: Campus Karlskrona 2, eller enligt överenskommelse.

16-17 november

Affärsrådgivande support kan även bokas 16-17 november via Skype som uppföljning på tidigare möte.

Var: Fritt val att utföra arbetet på tid och plats som passar teamet och det övriga skolarbetet.

18-19 november

Vad: Inlämning av skriftlig beskrivning av affärsidé till juryn enligt 1-sidig mall, senast kl. 09.00 den 19 november. Pitchträning inför final på den tid ni har bokat.

Var: Campus Karlskrona 2

20 november, kl. 15.00 – ca. 18.00

Vad: FINAL – Deltagande team pitchar sin affärsidé inför juryn. Vinnare utses.

Var: Campus Karlskrona 2

Projektpartners och Finansiärer

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×