Samarbeta med BTH

Samarbeta med BTH

BTH har en tydlig profil inom IT och hållbarhet, med en stark förankring i en växande, innovativ region. Vi står för kvalitet och nytänkande. Vår verksamhet attraherar studenter, forskare, företag och organisationer och bidrar till nya investeringar i regionen.

Högskolan vill verka för samarbeten som är ömsesidigt utvecklande för våra utbildningar och för arbetslivet. Samarbeten kan omfatta olika projekt – och examensarbeten, gästföreläsningar, praktikplatser, stipendier, mentorskap, med mera. Högskolan vill också arbeta med aktiviteter som ger studenter träning i innovationsprojekt och entreprenörskapsverksamhet.

När högskolan samarbetar med det omgivande samhället kan vi tillsammans bidra till att lösa samhällets utmaningar. Samverkan med företag och offentliga aktörer är därför en av högskolans viktigaste uppgifter. Det ökar studenternas arbetslivsanknytning under studietiden och gör dem mer efterfrågade på arbetsmarknaden.

BTH:s nära samarbete med näringsliv och samhälle genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell och internationell nivå.

Är du företagare eller arbetsgivare och är nyfiken på att ta emot studenter för student- eller examensarbeten? Här finns mer information om samarbete med våra studenter.

Forskning med stark koppling till näringslivet

BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga, den söker efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Den praktiska innovationsverksamheten vid BTH bedrivs i stor utsträckning inom respektive institution då det är högskolans medvetna strategi att identifiera och vidareutveckla potentiella idéer så nära behoven och expertisen som möjligt.

BTH är med i Innovationskontor Syd (IKS) tillsammans med ett antal andra lärosäten. IKS erbjuder stöd till studenter och forskare att förädla idéer som kan utvecklas till produkter och tjänster. Vill du läsa mer om vilka samarbetspartner högskolan har? Här finns mer information om våra långsiktiga strategiska samarbeten.

Är du företagare eller arbetsgivare och är nyfiken på att samarbeta med forskare vid högskolan? Här finns mer information.

 

Samverkan mellan idrott, högskola och näringsliv

Idrottsföreningar, hälsoaktörer samt företag har olika behov och idéer. Dessa slussas genom BTH:s idrottsakademi vidare till elever i form av UF-företag, eller till studenter i form av student- och examensarbeten. De kan också gå direkt till verksamma företag som arbetar för idrotts- och hälsotekniska lösningar.

Du som är elev på gymnasiet och funderar på att starta ett UF-företag, eller du som är student på BTH och vill utveckla dig inom en globalt växande marknad, kan arbeta med teknisk innovation inom idrott och hälsa genom ett studentarbete, eller i form av ett examensarbete.

Kontakta martin.soderberg@bth.se för mer information om hur du som elev eller student kan arbeta med idrott och hälsoteknik. Läs mer här.

Välkommen att kontakta oss

andreas larsson

Andreas Larsson, ansvarig samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Lena Vogelius, projektledare samverkan
E-post: lena.vogelius@bth.se
Telefon: 0455-38 52 10