Samarbeta med BTH

Samarbeta med BTH

BTH har en tydlig profil inom IT och hållbarhet, med en stark förankring i en växande, innovativ region. Vi står för kvalitet och nytänkande. Vår verksamhet attraherar studenter, forskare, företag och organisationer och bidrar till nya investeringar i regionen.

Vi vill verka för samarbeten som är ömsesidigt utvecklande för våra utbildningar och för arbetslivet. Samarbeten kan omfatta olika projekt – och examensarbeten, gästföreläsningar, praktikplatser, stipendier, mentorskap, med mera. BTH vill också arbeta med aktiviteter som ger studenter träning i innovationsprojekt och entreprenörskapsverksamhet.

När BTH samarbetar med det omgivande samhället kan vi tillsammans bidra till att lösa samhällets utmaningar. Samverkan med företag och offentliga aktörer är därför en av högskolans viktigaste uppgifter. Det ökar studenternas arbetslivsanknytning under studietiden och gör dem mer efterfrågade på arbetsmarknaden.

BTH:s nära samarbete med näringsliv och samhälle genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell och internationell nivå.

Är du företagare eller arbetsgivare och är nyfiken på att ta emot studenter för student- eller examensarbeten? Här finns mer information om samarbete med våra studenter.

Forskning med stark koppling till näringslivet

BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga, den söker efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Den praktiska innovationsverksamheten vid BTH bedrivs i stor utsträckning inom respektive institution då det är högskolans medvetna strategi att identifiera och vidareutveckla potentiella idéer så nära behoven och expertisen som möjligt.

BTH är med i Innovationskontor Syd (IKS) tillsammans med ett antal andra lärosäten. IKS erbjuder stöd till studenter och forskare att förädla idéer som kan utvecklas till produkter och tjänster. Vill du läsa mer om vilka samarbetspartner högskolan har? Här finns mer information om våra långsiktiga strategiska samarbeten.

Är du företagare eller arbetsgivare och är nyfiken på att samarbeta med forskare vid BTH? Här finns mer information hur du kan samverka med våra forskare.

 

Samarbete med näringsliv och samhälle

 • Vi samarbetar med Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications för att skapa effektiva system för analys av stora datamängder.
 • Vi samarbetar med flera ledande företag såsom Dynapac, GKN Aerospace, Volvo CE och Roxtec för införande av strategiskt hållbarhetstänkande i företagens innovationsprocesser.
 • Vi bedriver forskning i nära samarbete med industrin för att stödja svenska företag när det gäller utlokalisering av mjukvaru­utveckling. Resultaten har tagits fram tillsammans med Ericsson, DXC Technologies, Telenor och Spotify.
 • Vi bedriver, tillsammans med Socialdepartementet, Region Blekinge och Karlskrona kommun, forskning om hälsa, vård och omsorg för den ökande andelen äldre personer i befolkningen.
 • Vi samarbetar med Axis Communications, Ericsson, Tobii Pro och WIP för att utveckla nya system för visuell interaktion mellan människa och datorer.
 • BTH bedriver radarforskning tillsammans med Saab och FOI speciellt inom fjärranalys för detektering.
 • BTH samarbetar med NKT, Saab, Kustbevakningen och Försvarsmakten när det gäller undervattensteknik.
 • Vi har samarbete med Dynapac i både student- och forsk­ningsprojekt med fokus på hållbar produktutveckling.
 • Vi samarbetar med polismyndigheten inom frågor rörande analyser av brottsmönster och brottsbekämpning.
 • Vi samarbetar med Telenor inom flera områden till exempel i gemensamma forskningsprojekt och vad gäller kompetens­höjning.
 • Vi samarbetar med Netport i Karlshamn i frågor kring elektrifiering av vägar och möjligheten till privat finansiering av infrastruktur.
 • Vi samarbetar med företag, kommuner, regionförbund med flera för en hållbarhetsomställning av transport­- och energi­system
 • Vi samarbetar med Entreprenörskapsforum och Swedsoft kring forskning om entreprenörskap, näringslivsdynamik och mjukvarans roll i näringslivet.
 • BTH samarbetar med Malmö och Lunds universitet kring utveckling av kunskaper om nordisk ”testbed planning” med fokus på planering och experiment inom smart mobilitet.

Samverkan mellan idrott, högskola och näringsliv

Idrottsföreningar, hälsoaktörer samt företag har olika behov och idéer. Dessa slussas genom BTH:s idrottsakademi vidare till elever i form av UF-företag, eller till studenter i form av student- och examensarbeten. De kan också gå direkt till verksamma företag som arbetar för idrotts- och hälsotekniska lösningar.

Du som är elev på gymnasiet och funderar på att starta ett UF-företag, eller du som är student på BTH och vill utveckla dig inom en globalt växande marknad, kan arbeta med teknisk innovation inom idrott och hälsa genom ett studentarbete, eller i form av ett examensarbete.

Kontakta martin.soderberg@bth.se för mer information om hur du som elev eller student kan arbeta med idrott och hälsoteknik. Läs mer här.

Välkommen att kontakta oss

andreas larsson, ansvarig samverkan

Andreas Larsson, ansvarig samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Lena Vogelius, projektledare samverkan

Lena Vogelius, projektledare samverkan
E-post: lena.vogelius@bth.se
Telefon: 0455-38 52 10