Samarbeta med våra studenter

Samarbeta med våra studenter - Vi tänker bättre tillsammans

Allt fler företag och offentliga organisationer inser fördelarna med att ha med studenter i sin verksamhet. Att exempelvis låta en student göra sitt examensarbete på företaget, eller bara ett kortare studentprojekt, ger nya insikter och värdefulla kontakter. Studenten får arbetslivserfarenhet och arbetsgivaren knyter kontakter med möjlig framtida arbetskraft.

Läs mer om BTH:s samarbeten här.

Om du är nyfiken på hur det skulle vara att ta emot studenter på ditt företag eller i din organisation är det en god idé att läsa vår broschyr Att samarbeta med studenter. I den finns allt du behöver veta om hur det kan gå till och vad du bör tänka på! Här kan du ladda ned den som pdf-fil.

Självklart hjälper högskolan till med att förmedla kontakten mellan dig och våra kvalificerade studenter. Längst ned på den här sidan, eller i broschyren, hittar du kontaktpersoner för detta.

Annonsera på BTH:s annonsportal för att komma i kontakt med studenter här.

Studentprojekt

Ibland är det värdefullt med nya idéer. Ett studentprojekt är ett verklighetsanpassat kortare arbete mitt i studierna, under exempelvis åtta veckor. Det kan hjälpa dig att komma vidare i en problemlösning.

Studenterna har tid avsatt under utbildningen för att hjälpa dig, till låga eller inga kostnader. De hjälper dig att ta hand om behov i företaget. Det är också ett bra sätt för dig som företagare att hitta rätt arbetskraft.

Du som företagare eller arbetsgivare träffar studenten eller studenterna och kommer gemensamt överens om ett studentprojekt eller ett examensarbete. Högskolan handleder studenten i de akademiska delarna av arbetet.

I många av utbildningarna på BTH genomförs studentprojekten på uppdrag av företag eller andra arbetsgivare. Ett sådant projektarbete, genomfört skarpt ute i arbetslivet, ger studenterna en bild av vilka problem och frågeställningar de kan komma att möta i kommande yrkesutövning.

Företaget i sin tur kan exempelvis få förslag till nya arbetssätt eller hjälp med vissa utredningsuppdrag.

Har du en idé till ett projekt som kan passa för ett studentprojekt? Du kan nu annonsera på BTH:s annonsportal för att komma i kontakt med studenter om ditt företag eller organisation har ett förslag på uppdrag för examensarbete, studentprojekt, praktik eller annat uppdrag. Annonsportalen hittar du här.

Intervju med Johan Sandberg, VD Hasslö båtvarv (1 min)

”Det är faktiskt första gången som vi har studenter i vår verksamhet. För oss har det varit klockrent.”

Examensarbete

Examensarbetet är det avslutande momentet i en utbildning och brukar vara under en termin.

Examensarbetet är den del i utbildningen som ska visa studentens färdigheter i att kunna tillämpa och fördjupa kunskaper, identifiera och analysera problem, föreslå lösningar och presentera arbetets resultat.

Ett examensarbete ska hålla en viss vetenskaplig nivå och kräver en dialog för att både uppdragsgivare och högskolan ska få sina synpunkter tillgodosedda. Vi har många exempel på företag och organisationer som har sett fördelarna med att låta en student göra examensarbetet hos sig.

Om du är intresserad av att låta en student göra sitt examensarbete hos dig, kontakta gärna oss för mer information. Högskolan hjälper till med att förmedla kontakten. Tänk på att det kan ta lite tid att hitta lämpliga studenter och förbereda för examensarbetet – det är därför bra att vara ute i god tid.

Du kan nu annonsera på BTH:s annonsportal för att komma i kontakt med studenter om ditt företag eller organisation har ett förslag på uppdrag för examensarbete, studentprojekt, praktik eller annat uppdrag. Annonsportalen hittar du här.

Rekrytering

Vi kan hjälpa dig att nå våra studenter på ett effektivt och enkelt sätt. BTH erbjuder kostnadsfri annonsering av jobb, sommarjobb, traineeplatser, praktik och extrajobb. Oavsett om din verksamhet har behov av att timanställa några dagar i veckan eller behöver hjälp under en begränsad period, finns det goda skäl att kontakta BTH.

Du kan nu annonsera på BTH:s annonsportal för att komma i kontakt med studenter om ditt företag eller organisation har ett förslag på uppdrag för examensarbete, studentprojekt, praktik eller annat uppdrag. Annonsportalen hittar du här.

Välkommen att kontakta oss

andreas larsson

Andreas Larsson, ansvarig samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Lena Vogelius, projektledare samverkan
E-post: lena.vogelius@bth.se
Telefon: 0455-38 52 10