Catharina Nord

Catharina Nord

Nord i korthet

Catharina Nord är professor i Fysisk planering och arkitekt SAR/MSA. Hennes forskningsinriktning gäller planering och byggnader för vård, omsorg och välfärd i Sverige och utomlands. De senaste femton åren har hon ägnat åt äldres boende och omsorgspraktiker. För närvarande leder hon forskningsprogrammet CollAGE om samarbete mellan kommunal fysisk planering, socialtjänst och pensionärsråd. Hon föreläser för praktiker och studenter.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
CollAGE: Samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd. Forskningsprogram. TRYCK PÅ LÄNK FÖR MER INFO.
Delprojekt i CollAGE: Samproduktion av äldrevänligt samhälle. Äldre som forskare. I det här projektet medverkar äldre människor som forskare. De kommer utarbeta en studie runt frågor om boende och omsorg och genomföra bl.a. intervjuer med andra äldre. Projektledaren kommer studera deras arbete som ett forskningsprojekt.
Spatiala strategier i särskilt boende under corona-epidemin
Vilka platser, vilket åldrande? Rum och åldrande i nutida afrikanska urbaniteter: exemplet Namibia och Uganda. TRYCK PÅ LÄNK FÖR MER INFO.
Avslutade projekt
Det arkitektoniska rummets betydelse för relationell omsorg för äldre med stora omsorgsbehov. 2014-2017
Omsorgens gestaltningar. 2008-2012
Materialitet i livets övergångar. 2011-2013
Framtidens boende för svaga äldre. 2007-2011
Nordiskt nätverk för forskning om äldres boende. Koordinatör. 2008-2018