Masterprogram i maskininlärning, sensorer och system

120 hp

:
  • Studietid: 2025 vecka 36 till 2027 vecka 22
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, helfart
  • Anmälningskod: BTH-90599
  • Språk: Engelska
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Välkomstbrev (publiceras 3 v. innan programstart)

En kompetens som kopplar ihop två viktiga områden

Vi lever i en värld där vi är beroende av en mängd komplexa teknologiska system, som mat, energi- och kommunikationssystem. För att framtidssäkra dessa system krävs innovation som kombinerar olika områden. Masterprogrammet i maskininlärning, sensorer och system knyter samman disciplinerna elektroteknik och datavetenskap, vilka båda är avgörande för att utveckla morgondagens hållbara teknik.

Vad kommer du att läsa?

Programmet ger dig förmågan att kombinera systemteknisk kompetens och datavetenskaplig AI-kompetens. Du bygger kunskaper inom signalbehandling, reglerteknik, mekatronik (robotik), sensorer, maskininlärning och AI. Dessutom läser du statistik och optimering. Kunskaperna kombineras i en projektkurs och i det avslutande examensarbetet, som kan väljas inom antingen elektroteknik eller datavetenskap. Du lär dig se olika lösningar i olika discipliner – och att avgöra vilken lösning som är optimal.

Hur ser framtiden ut?

Programmet har en stark ingenjörskaraktär och inrikning på elektronik och syftar till att fylla glappet mellan de som kan systemteknik och AI-experter. Det behövs kompetens som kombinerar AI med bland annat signalbehandling och sensorer, och programmet ger en bred kompetens i de områdena. Utbildningen ger dig förmågan att avgöra när komplexa AI-lösningar krävs – och när ett problem kan lösas genom enklare modellbaserad signalbehandling. Programmets uppbyggnad och innehåll är baserat på diskussioner med de företag som vi samarbetar med, både inom forskning och utbildning, och deras behov och visioner för framtiden. Arbetsmarknaden inom området är bra och väntas växa, efterhand som allt fler AI-lösningar implementeras.

 

Programmet är helt nytt och viss information kan saknas på den här sidan. Vi fyller på så fort vi kan, men hör gärna av dig om du har frågor. Du hittar kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Kurser och innehåll

Frågor?

Programansvarig:

Saleh Javadi

saleh.javadi@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är datavetenskap?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar