Social hållbarhet i produkt- och tjänsteutveckling

Odefinierad, 7,5 hp

  • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
  • Ort: Distans
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  • Språk: Engelska
  • Nivå: A1N
  • Anmälningskod: G5832
  • Kurskod: SL2554
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Social hållbarhet i produkt- och tjänsteutveckling, 7,5 hp

Vill du lära dig mer om social hållbarhet och utveckla nödvändiga färdigheter för att arbeta med socialt hållbarhetsrelaterade frågor i en teknisk miljö? Produkt- och tjänsteutveckling spelar en nyckelroll i samhällets omställning till hållbarhet och den sociala dimensionen av hållbarhet glöms ofta bort. Med produkt- och tjänsteutveckling menar vi utveckling av alla typer av erbjudanden, inklusive fysiska produkter, digitala produkter, tjänster och vilken blandning av dessa som helst. Förbättrade kunskaper och färdigheter i hur man integrerar sociala hållbarhetsmål i produkt- och tjänsteutveckling gör mer optimerade helhetssystemlösningar möjliga. I slutet av denna kurs kommer du att kunna analysera sociala hållbarhetseffekter av produkter och tjänster ur ett strategiskt perspektiv och identifiera strategiska lösningar på dem.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Patricia Lagun Mesquita

patricia.lagun.mesquita@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar