Fysik grundkurs

Odefinierad, 6 hp

  • Studietid: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde:
  • Språk: Svenska
  • Nivå: G1N
  • Anmälningskod: BMW6X
  • Kurskod: FY1431
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Fysik grundkurs, 6 hp

Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande
och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Per Gralvik

per.gralvik@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är maskinteknik?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?