Maskinteknik

Maskinteknik

Maskinteknik ger dig möjligheter. Lös framtida utmaningar och skapa lösningar för utveckling med innovativ teknik. Våra utbildningar ger teknisk kompetens på olika nivåer, med olika inriktning, och en examen är en väg ut i världen. 

Du har ett tätt och ofta internationellt sam­arbete med näringsliv och andra studenter, det finns även goda möjligheter att lägga en del av dina studier utomlands.

Efter examen kan du hjälpa till att göra framtiden bättre, enklare och effektivare som produktutvecklare, konstruktör, beräkningsingenjör, projektledare eller teknisk projektledare.

Att bli ingenjör – att lära sig att lära och snabbt ta sig framåt

Det jag fått mycket hjälp av är det mindset som många av mina lärare och professorer framförde – ”Fail fast and fail often”.

Daniel Larmark
Tidigare student, Civilingenjör i maskinteknik
System Owner Short Range Radar, Scania Group

Daniel gick Civilingenjör i maskinteknik och jobbar idag på Scania Group.

– Jag är systemägare för Scanias kortdistansradar, en radar som möjliggör ADAS-funktionalitet (Advanced Driver Assistance Systems) på lastbilar och bussar.

På BTH trivdes han med studiemiljön, öppenheten och att han fick en personlig kontakt och support, eftersom skolan inte är så stor som en del andra.

– Jag lärde mig att lära väldigt snabbt, vilket jag kunnat utnyttja i min karriär – att snabbt anpassa sig till olika situationer, men även ta åt mig information och utnyttja den på rätt sätt för att ta mig framåt.

Framtiden inom maskinteknik är enligt Daniel lovande, särskilt hans område, fordonsbranschen.

– Det vi jobbar mot nu är ”The Shift”, som vi kallar det. Det är mycket miljötänk, en ständig förbättring för att minska bränsleförbrukning, optimera och få ut maximalt av våra produkter – för miljön, helt enkelt.

Tidigare studenter

Image of Prosha, alumni

Prosha

Yrke: Mekanikkonstruktör
Arbetsplats: Ericsson AB
Arbetsuppgifter: Utvecklar och ansvarar för mekanikdesignen i Ericssons marknadsledande mikrovågsprodukter för mobila transportnät.
Image of Robin, alumni

Robin

Yrke: Utvecklingsingenjör
Arbetsuppgifter: Ansvarar för att utveckla ny och befintlig konstruktion, samt planera, driva och följa upp tilldelade uppdrag.

Utmanande problemlösning och variation i vardagen

Violetta jobbar på ett företag som utvecklar maskiner för att optimera olika typer av tillverkning, men går just nu programmet Produktutveckling.

Efter examen går hon sedan från produktionssidan till konstruktionssidan på sin arbetsplats.

– Det bästa är att jag får utlopp för min förmåga att lösa problem och att det är väldigt utmanande. Det är inte en dag som är den andra lik.

Upplägget med distansstudier passar Violettas vardag och ger även ett mervärde.

– En utbildning på distans funkar väldigt bra för mig som studerar med en funktionsnedsättning som gör att jag tycker det är jobbigt med många och nya sociala kontakter och nya miljöer.

Hon upplever Produktutveckling som en bred utbildning som ändå ger fördjupad kunskap.

– Något jag upplevde som ganska oväntat var hur intressant jag tyckte det var med hållbarhetsaspekten av produktutveckling – och hur mycket man faktiskt kan åstadkomma redan på utvecklingsstadiet av produkten.

Det känns givande att hitta lösningar på problem i tillverkningen redan innan de uppstår.

Violetta
Student, Produktutveckling

Inte behörig?

Gå ett Tekniskt basår så höjer du din behörighet och får platsgaranti på alla våra ingenjörsprogram.

Läs mer och anmäl dig till Tekniskt basår

Studentprojekt inom maskinteknik

Hör om studentprojektet ReGlove som gjordes i samarbete med Volvo och Stanford University. (3:14)

Studenterna Axel och Kian pratar om studentprojektet där de utforskade sätt att effektivisera och eliminera vissa insatser som hemtjänsten behöver utföra för äldre. (3:14)

Vad är maskinteknik?

Christian berättar att produktutveckling är som att kopiera naturens egna geniala lösningar, samtidigt som man använda digitala modeller för att uppnå önskvärda och hållbara lösningar. (7:12)

Program inom
maskinteknik och produktutveckling

Civilingenjör i
maskinteknik – produktutveckling, 300 hp

En civilingenjörsexamen i maskinteknik fokuserad på produktutveckling får du många valmöjligheter, eftersom programmet ger kompetens för många branscher och yrkesroller.
Utbildningen öppnar upp för arbete inom energiförsörjning, i fordons-, förpacknings- och offshoreindustrin eller i konsultbranschen – för att nämna några exempel. Med två olika inriktningar kan du välja att arbeta produktutveckling på lite olika sätt.

Mer om programmet

Högskoleingenjör i maskinteknik, 180 hp

Mängden produkter som produceras blir allt fler och kommer i allt snabbare takt, vilket ger en livskraftig arbetsmarknad.

Efter examen kan du bland annat arbeta med konstruktion och produktutveckling, där du med olika utrustning och programvaror simulerar och visualiserar produkters egenskaper. Du är med och utvecklar morgondagens teknik, löser hållbarhetsproblem och tar fram produkter som möter behov.

Mer om programmet

 

Produktutveckling, 120 hp (distans)

En utbildning som kompletterar din kompetens och styr din karriär mot produktutveckling och konstruktion. Du läser på BTH, men pluggar var du vill. Jobbar du redan i industrin kan den här utbildningen öppna för nya arbetsuppgifter och mer ansvar – och vara en väg vidare i karriären.

Efter examen finns en mängd olika möjliga yrkesroller, du kan bland annat arbeta som konstruktör, produktutvecklare eller projektledare.

 

Mer om programmet