Produktutveckling

120 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2023 vecka 22
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Produktutveckling

En utbildning som kompletterar din kompetens och styr din karriär mot produktutveckling och konstruktion. Du läser på BTH, men pluggar var du vill.

Ny utbildning – ny kompetens – nystart på karriären

Jobbar du redan i industrin kan utbildningen öppna för nya arbetsuppgifter och ansvar, eller vara en väg vidare i karriären.
Efter examen finns en mängd olika möjliga yrkesroller som tekniker inom många olika områden. Vanliga arbetsuppgifter är konstruktion och produktutveckling inom exempelvis den tillverkande industrin. Du kan bland annat arbeta som konstruktör, produktutvecklare eller projektledare.

Studera på BTH – plugga var du vill

Undervisningen är på distans, har inga träffar på campus och sker via en webbaserad lärplattform och videomöten, så du kan gå utbildningen var du än är, både i livet och i världen.

Komplett påbyggnad med praktiskt synsätt

Yrkesämnen varvas med kurser som konstruktions- och tillverkningsteknik, innovationsteknik, CAD och ritteknik. Utbildningen innehåller även kurser i bland annat kommunikation, fysik och matematik, och avslutas med ett examensarbete som du utför tillsammans med ett företag. Du får då en direkt användning för dina kunskaper på ett praktiskt sätt.

Dra ned på takten och kombinera med arbete

Kurserna på programmet ges även som fristående kurspaket på halvfart, vilket kan vara bra om du kombinerar studier med arbete. Du söker till kurspaketen varje år. Du kan läsa mer om kurspaketen längre ned på denna sida.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen i produktutveckling.

Kurser och innehåll

Utbildningens innehåll finns också som separata kurspaket – för dig som vill har större flexibilitet och kanske vill studera med ett lägre tempo. Läs mer längre ned på sidan.

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.
Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleexamen med inriktning mot maskinteknik
Motsvarande benämning på engelska är:
Higher Education Diploma with specialization in Mechanical Engineering

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • Visa kunskap och förståelse inom området maskinteknik, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området
 • Visa förmågan att självständigt kunna förbättra och vidareutveckla produkter.


Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • Självständigt visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i syfte att kunna utveckla nya och förbättra befintliga produkter
 • Tekniskt och ekonomiskt kunna analysera och ge förslag på vilka tillverknings-metoder som är lämpliga för tillverkning av maskintekniska produkter
 • Kunna redogöra för framtagna resultat och kunna diskutera och kommunicera dessa med grupper med olika sammansättning
 • Kunna analysera och simulera produkters funktion samt göra enklare analys av produkters hållfasthet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • Kunna visa kunskap om etiska aspekter i samband med produktutveckling och ta hänsyn till en produkts eventuella negativa påverkan på miljö och samhälle och därmed ha förmåga att väga in även dessa aspekter i utvecklingsarbetet.


Jobbprofiler

Med en examen från programmet kan du bl.a. arbeta inom konsultbranschen eller inom verkstadsindustri med ny- eller omkonstruktion och produktutveckling där produkterna även kan vara delar av en produktionsutrustning. Det är flera f.d. studenter från föregångare till detta program som har ledande befattningar inom företag runt om i världen. Men vanligast förekommande är att man ingår i en konstruktörs- eller produktutvecklargrupp som vidareutvecklar ett företags produkter eller komponenter eller maskiner som ingår i en produktionsprocess. I programmet ingår inga direkta kurser eller moment som förbereder för arbete internationellt.

Något jag upplevde som ganska oväntat var hur intressant jag tyckte det var med hållbarhetsaspekten av produktutveckling – och hur mycket man faktiskt kan åstadkomma redan på utvecklingsstadiet av produkter.

Violetta
Student, Produktutveckling

Vill du veta mer om programmet?

Jag heter Markus och läser Produktutveckling. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Markus

Läs en intervju med Markus

Utbildningen som kurspaket

Kurserna i programmet finns också samlade i fyra kurspaket. Upplägget är ett alternativ som ger samma examen – men större flexibilitet, lägre tempo och enklare möjlighet att pausa studierna.

Kurserna i paketen går på halvfart, vilket kan vara fördelaktigt om du till exempel jobbar samtidigt, och eftersom du läser ett paket i taget så kan du enklare pausa studierna om det behövs.

Du söker varje kurspaket separat och i vilken ordning du vill, så länge du uppfyller förkunskapskraven för varje kurs. När du gått alla kurspaketen kan du göra ett examensarbete som en separat kurs – och få ut en högskoleexamen i maskinteknik, samma som för programmet.

Läs mer om kurserna via länkarna nedan.

Frågor?

Programansvarig:

Lena Prinselaar

lena.prinselaar@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom marin teknik och maskinteknik

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar