Högskoleingenjör i maskinteknik

180 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Högskoleingenjör i maskinteknik

Utbilda dig för utveckling och bygg en karriär inom konstruktion. Utveckla och utvärdera produkter för en hållbar framtid – som du påbörjar på BTH.

Utbildning för en evigt utvecklande arbetsmarknad

Mängden produkter som produceras blir allt fler och kommer i allt snabbare takt, vilket ger en livskraftig arbetsmarknad. Efter examen kan du bland annat arbeta med konstruktion och produktutveckling, där du med olika utrustning och programvaror simulerar och visualiserar produkters egenskaper.

Utveckla, beräkna och marknadsför morgondagens teknik

Efter examen hittar du en framtid exempelvis på ett mekaniskt företag eller ett konsultföretag med arbetsuppgifter som beräkning, marknadsföring och försäljning. Du är med och utvecklar morgondagens teknik, löser hållbarhetsproblem och tar fram produkter som möter behov. Vanliga yrkesroller är utvecklingsingenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef.

En bred bas med hållbart fokus

En ingenjör i maskinteknik och arbete inom konstruktion och produktutveckling behöver både teoretiska och praktiska kunskaper, och du bygger under utbildningen upp en bas inom matematik, fysik och teknik, men även teknisk kommunikation. Du läser också kurser inom hållbarhetsgrunder, ledarskap och naturvetenskap, och Inom maskinteknik sätter du dig in i CAD, mekanik och hållfasthetslära. För att möta behov på arbetsmarknaden och den omställning samhället genomgår är hållbarhetstänkande en central del i alla kurser och genom hela utbildningen.

Arbete i projektform – nära näringslivet

Ett generellt fokus på BTH är att arbeta nära verkliga förutsättningar och utmaningar, därför är många moment i utbildningen i projektform och i grupp där du jobbar realistiskt med problemlösning. Ditt sista år gör du ett självständigt examensarbete tillsammans med ett företag.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik.

Vill du läsa en längre maskiningenjörsutbildning erbjuder vi Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp.

Kurser och innehåll

Det bästa med att vara ingenjör är att världen är full av problem som behöver lösas och att man behöver samarbeta med andra för att komma på de mest meningsfulla lösningarna.

Jenny Elfsberg
Director, Innovation Lab Hub US, Volvo Group 

 

Vill du veta mer om programmet?

Foto på Linnea

Jag heter Linnéa och läser Högskoleingenjör i maskinteknik. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Linnéa

Läs en intervju med Linnéa

Vad är maskinteknik?

Christian berättar att produktutveckling är som att kopiera naturens egna geniala lösningar, samtidigt som man använda digitala modeller för att uppnå önskvärda och hållbara lösningar.

Inte behörig?

Gå ett Tekniskt basår så höjer du din behörighet och får platsgaranti på alla våra ingenjörsprogram.

Läs mer och anmäl dig till Tekniskt basår

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product Development

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa en bred teknisk kunskapsbas för att kunna anta en yrkesverksam roll inom det maskintekniska området,
 • visa förståelse för hur kärnämnen som t ex hållfasthetslära, mekanik och materiallära används i yrkeslivet,
 • ha en inblick i maskintekniska ämnens vetenskapliga grund,
 • visa förståelse för vilken påverkan en ingenjörs arbete har på det omgivande samhället.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att utföra tekniska beräkningar inom det maskintekniska området såväl självständigt som i grupp,
 • kunna ta tillvara vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system,
 • analysera och utvärdera olika tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder hantera produkter, processer och system,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna diskutera och redogöra för maskintekniska problem och lösningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom området maskinteknik,
 • visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar samt förmåga att redogöra för maskinteknikens betydelse i samhället, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • visa förmåga att kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


Jobbprofiler
Med en examen från programmet kan du arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher.
Inriktningen har fokus främst på framtagning av nya konstruktionslösningar för ett hållbart samhälle.
Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter med fördjupad teknisk inriktning eller projektledning och andra chefsroller.

Frågor?

Programansvarig:

Christian Johansson Askling

christian.johansson.askling@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar