Civilingenjör i maskinteknik

300 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2026 vecka 23
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Civilingenjör i maskinteknik

Med innovation som verktyg kan du skapa en bättre, enklare och effektivare värld och framtid. En utbildning inom maskinteknik gör det mesta möjligt.

Ingenjörskompetens för många branscher och yrkesroller

Med en civilingenjörsexamen i maskinteknik har du många valmöjligheter. Utbildningen öppnar för arbete i områden som exempelvis energiförsörjning, fordonsindustri, förpackningsföretag, offshoreindustri eller i konsultföretag – och mycket annat. Med två olika inriktningar kan du välja att arbeta mer med tillämpning av teknik eller med innovation.

Maskintekniska experter har hela världen som arbetsplats

De flesta civilingenjörer har utåtriktade arbeten, ofta i internationella sammanhang och med några års erfarenhet är det vanligt med jobb på chefsnivå eller som expert i utvecklingsprojekt. Möjliga yrkesroller är produktutvecklare, konstruktör, beräkningsingenjör, projektledare eller teknisk chef.

Vill du driva utveckling, skapa lösningar och ha många möjligheter till arbete utomlands är en examen som civilingenjör i maskinteknik en väldigt bra början.

Teknik som bas – med komplement som gör dig till ingenjör

De tre första åren läser du teknikinriktade kurser med ingenjörsmässig breddning som mekanik, materiallära, hållfasthetslära, matematik och fysik. Dessa kompletteras med ämnen som ledarskap, projektorganisation, industriell ekonomi och hållbarhetsgrunder – som tillsammans med den tekniska grunden gör dig till ingenjör.  Du läser även projektkurser där du utvecklar din förmåga att lösa problem i grupp och jobbar med till exempel programmering och design.

Välj din väg – produktutveckling eller tillämpad mekanik

År fyra och fem fördjupar du dig inom en av två inriktningar – innovativ och hållbar produktutveckling, eller tillämpad mekanik. Precis som resten av utbildningen genomsyras båda inriktningarna av hållbarhetstänkande. Inom innovativ och hållbar produktutveckling gör du behovsanalyser för att ta fram innovativa produkter och tjänster med hjälp av olika processer, metoder och verktyg. Inom tillämpad mekanik får du möjlighet att analytiskt och praktiskt förutsäga och garantera produkters funktion. Du gör det genom att planera, utföra och utvärdera modeller, beräkningar, experiment och simuleringar av produktegenskaper.

Samverkan och internationell erfarenhet

Här på BTH är närhet och samverkan med näringslivet centralt. Flera av kurserna under dina sista år bedrivs i projektform och utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, ofta tillsammans med ett företag. Vi samverkar med både lokala och globala företag, till exempel Volvo Cars, Volvo Construction Equipment, Tetrapak med flera. Om du vill vidga dina vyer så ger utbildningen möjligheter till studier utomlands och samarbeten med utländska studenter.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Vill du läsa en kortare maskiningenjörsutbildning erbjuder vi Högskoleingenjör i maskinteknik, 180 hp.

Kurser och innehåll

Kurser hösttermin 2021

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 8 hp

, 4 hp

Kurser vårtermin 2022

, 6 hp

, 4 hp

, 8 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2022

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser vårtermin 2023

, 8 hp

, 6 hp

, 4 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2023

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser vårtermin 2024

, 8 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 4 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2024

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

* Valbar kurs

Kurser vårtermin 2025

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

* Valbar kurs

Kurser hösttermin 2025

, 7,5 hp

, 15 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp

, 7,5 hp

* Valbar kurs

Kurser vårtermin 2026

, 30 hp

Jag värderar hållbarhet väldigt högt. Skolan har en tydlig hållbarhetsprofil och inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling. Därför var valet lätt för mig.

Josefin
Student, Civilingenjör i maskinteknik

Vill du veta mer om programmet?

Foto på Kian

Jag heter Kian och läser Civilingenjör i maskinteknik. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Kian

Läs en intervju med Kian

Vad är maskinteknik?

Christian berättar att produktutveckling är som att kopiera naturens egna geniala lösningar, samtidigt som man använda digitala modeller för att uppnå önskvärda och hållbara lösningar.

Inte behörig?

Gå ett Tekniskt basår så höjer du din behörighet och får platsgaranti på alla våra ingenjörsprogram.

Läs mer och anmäl dig till Tekniskt basår

Studentintervju

Studentprojekt


Studenter i maskinteknik visar sina alster
På BTH arbetar vi alltid i konkreta projekt. Därför är våra studenter väl förberedda när de kommer ut till företag och ska utföra sina uppgifter. Här är några exempel på studentarbeten från ett innovationsprojekt.


Studenter från BTH samarbetar med Hasslö varv
Johan Sandberg, vd för Hasslö varv, ville hitta ett sätt att torrsätta båtar. Studenter vid BTH tog fram en metod för att lyfta båtar ur vattnet med hjälp av hydraulik. I det ingår bland annat hållfasthetsberäkningar.

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling
eller
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Innovative and Sustainable Product Development
eller
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:

 • visa brett tekniskt kunnande och kunna anta en avancerad yrkesverksam roll inom det maskintekniska området,
 • visa mycket god förståelse för matematikens och naturvetenskapens relevans och betydelse för det ingenjörsmässiga arbetssättet,
 • visa mycket god förståelse för hur maskintekniska kunskaper kan omsättas och användas i yrkeslivet,
 • visa mycket god kunskap inom valt fördjupningsområde, Tillämpad mekanik eller Innovativ och hållbar produktutveckling.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:
 • visa mycket god färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området formulera, analysera och lösa avancerade tekniska uppgifter såväl självständigt som i grupp,
 • visa god färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området redogöra för och tillämpa vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system,
 • visa god färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området självständigt kunna analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, såväl muntligt som skriftligt,
 • visa förmåga att delta i och bidra till forsknings- och utvecklingsprojekt inom valt fördjupningsområde,
 • visa förmåga att analysera vilken påverkan en ingenjörs arbete, i form av produkter och processer, har på det omgivande samhället, utifrån en social, ekonomisk eller ekologisk synvinkel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom området maskinteknik,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar samt förmåga att redogöra för maskinteknikens betydelse i samhället, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.


Jobbprofiler
Du som har en examen från programmet kan arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher. Verksamheter såsom energiförsörjning, rymdindustri, förpackningsföretag, off-shore industri, konsultbolag och medieföretag är några exempel på verksamheter där det arbetar civilingenjörer inom maskinteknik. Beroende på vald inriktning kan fokus läggas antingen främst på framtagning av nya konstruktionslösningar i kombination med strategisk ledning av produkt- och tjänsteinnovation för ett hållbart samhälle, eller på teoretisk och experimentell teknisk analys för bedömning av produktfunktionalitet och prestanda t ex speciellt med avseende på strukturvibrationer.

Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter som teknisk expert eller projektledare och andra chefsroller. Möjligheterna till utlandsstudier är mycket goda. Genom att ta möjligheten att förlägga en del av din studietid utomlands är du bra förberedd på en internationell karriär efter examen.

Frågor?

Programansvarig:

Christian Johansson Askling

christian.johansson.askling@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar