Programmering och Problemlösning med Python

Odefinierad, 7,5 hp

  • Studietid: 2022 vecka 34 till 2022 vecka 43
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde:
  • Språk: Svenska
  • Nivå:
  • Anmälningskod: BX9TH
  • Kurskod: DV1531
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Programmering och Problemlösning med Python, 7,5 hp

Bra att veta

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är maskinteknik?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?