Matematisk statistik

Odefinierad, 6,0 hp

  • Studietid: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, tredjedelsfart 33%
  • Huvudområde:
  • Språk: Svenska
  • Nivå: G1F
  • Anmälningskod: G5921
  • Kurskod: MS1405
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Matematisk statistik, 6,0 hp

Den här kursen ger dig verktyg för att tillämpa statistiska metoder i tekniska tillämpningar, med betoning på sannolikhetsteori.
Denna kunskap utgör grunden för flera tekniska ämnen inom ekonomi, signalbehandling, tillförlitlighetsteknik och telekommunikation.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Bruna Palm

bruna.palm@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är maskinteknik?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×