Teknisk introduktionskurs i maskinteknik

Programkurstillfälle, 6,0 hp

  • Studietid: 2024 vecka 36 till 2025 vecka 3
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, kvartsfart 25%
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Språk: Svenska
  • Nivå: G1N
  • Anmälningskod: BQXMF
  • Kurskod: MT1567
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Teknisk introduktionskurs i maskinteknik, 6,0 hp

Kursen är en introduktion till ingenjörsutbildningen som avser att ge studenten en grundläggande kunskap om utbildningens karaktär och förståelse för ingenjörens yrkesroll, samt introducera ingenjörsmässiga arbetsmetoder och arbetsformer. 
Studenten förväntas erhålla grundläggande färdigheter i problemlösning, kommunikation, personlig ledning och lagarbete, samt utveckla grundläggande förmåga att tillsammans med andra skapa, utforma, implementera och utvärdera produkter, processer och system med hänsyn till förutsättningar och behov. 
Praktiskt verkstadsarbete förbereder studenten på att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling i för utbildningen tillgängliga laboratorier.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Ansel Berghuvud

ansel.berghuvud@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är maskinteknik?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×