Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2:1

Programkurstillfälle, 7,5 hp

  • Studietid: 2027 vecka 35 till 2027 vecka 43
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Språk: Engelska
  • Nivå: A1F
  • Anmälningskod: BYAY7
  • Kurskod: MT2560
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2:1, 7,5 hp

Studenten inhämtar fördjupad kunskap om och vidareutvecklar färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.

Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.

Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa.

Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.

Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Ansel Berghuvud

ansel.berghuvud@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är maskinteknik?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×