Bayesiansk statistik

Programkurstillfälle, 6,0 hp

  • Studietid: 2027 vecka 44 till 2028 vecka 2
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde:
  • Språk:
  • Nivå: A1N
  • Anmälningskod: BYDFM
  • Kurskod: MS2506
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Bayesiansk statistik, 6,0 hp

Syftet med kursen är att ge studenten teoretisk såväl som praktisk kunskap i Bayesiansk statistik (eller Bayesiansk inferens). Denna gren inom statistiken utgör grunden för att kombinera insamlade data med andra informationskällor till en samlad slutledning bland annat vid analys av olika typer av fenomen såsom vågor till havs, efterfrågan på elkraft, sensor och radarsignaler eller optionskurser på aktiemarknaden. Kursen ger en grundläggande förståelse för och förutsättningar för vidare studier inom bland annat cybernetik, biorobotik, artificiell intelligens (AI), maskininlärning, finansiell matematik och tidsserieanalys.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Bruna Palm

bruna.palm@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är maskinteknik?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×