Expertlista – coronavirusets följdeffekter

Expertlista - coronavirusets följdeffekter

Blekinge Tekniska Högskola har sammanställt en lista med experter som kan kommentera och bidra med kunskaper kring coronaviruset ur olika aspekter.

Välkommen att kontakta någon av experterna nedan:

 

Området EKONOMI

Till exempel hur coronakrisen påverkar företagande, näringslivsdynamik och tillväxt.

 

Martin Andersson, professor i industriell ekonomi

Fokus för hans forskning är näringslivsdynamik, entreprenörskap, urban ekonomi och agglomerationsekonomier, tillväxtens och innovationernas geografi, digitalisering. Martin är också kopplad till Entreprenörskapsforum samt affilierad forskare till Institutet för Näringslivsanalys (IFN) i Stockholm.

E-post: martin.andersson@bth.se

 

Johan Eklund, professor i industriell ekonomi

Fokus för hans forskning är näringslivsdynamik, regleringsfrågor och institutionell ekonomi, tillämpad mikroanalys, utbildnings-, kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor. Han är sedan 2015 VD för Entreprenörskapsforum och sedan 2019 ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

E-post: johan.eklund@bth.se

 

Pontus Braunerhjelm, professor i industriell ekonomi

Fokus för hans forskning är entreprenörskap, innovation och småföretag samt deras betydelse för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt. Hans är idag forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

E-post: pontus.braunerhjelm@bth.se

Området HÄLSA

Till exempel hur coronakrisen påverkar vården och vilka prioriteringar som kan komma att behöva göras. Särskilt äldres perspektiv lyfts fram hos dessa experter.

 

Lisa Skär, professor i omvårdnad

Fokus för hennes forskning är hälsa och välbefinnande vid långvarig sjukdom och eHälsa.

E-post: lisa.skar@bth.se

 

Johan Sanmartin Berglund, professor i tillämpad hälsoteknik

Fokus för hans forskning är att studera hur hälsa direkt eller indirekt kan relateras till tillämpning och konsekvenserna av teknik. Studier görs både på den enskilda individen eller på hela befolkningen.

Johan Sanmartin Berglund är även föreståndare för den unika forsknings- och utbildningsklinik som finns vid BTH. Den är en mötesplats för forskning, undervisning och hälsoteknisk produktutveckling.

E-post: johan.sanmartin.berglund@bth.se

 

Övriga frågor

Om du har andra frågor, är du välkommen att höra av dig till BTH:s pressansvariga kommunikatör Margareta Ahlström.

E-post: margareta.ahlstrom@bth.se

Telefon: 0455-38 50 91

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×