Maskintekniksstudenter

Maskinteknik

- produktutveckla för en bättre framtid

Behovet av maskiningenjörer är stort och kommer inte att minska i framtiden. Ditt breda kunnande efter utbildningen gör att du kan arbeta inom en mängd områden med varierande arbetsuppgifter. Du är med och tar fram nya produkter, processer och miljöanpassade system, där du leder tekniska projekt och verksamheter.

Studerar du maskinteknik på BTH jobbar du ofta i mindre grupper om 15-30 personer, vilket gör att du får en nära kontakt med dina lärare och övrig personal. Vi har som mål att erbjuda våra studenter en trygg studiesituation där vi ser till varje enskild individs behov och försöker hjälpa till så mycket vi kan för att dina studier ska bli framgångsrika.

Citattecken

Den breda kompetensen inom både teknik och miljö har varit en väldigt stor fördel.

Daniel Gunnarsson, fd BTH-student

Verklighetsanknuten utbildning och forskning

Vi har många verklighetsanknutna delar i våra kurser där du hjälper företag med exempelvis produktutveckling. Din utbildning avslutas med ett större projekt (examensarbete) som genomförs med ett företag som samarbetspartner. Det är inte ovanligt att studenterna får sitt första arbete efter utbildningen på just detta företag.
Forskningen är viktig för att upprätthålla kvaliteten i våra program. Vi bedriver forskning, i nära samarbete med företag, inom bland annat produktutveckling, produktinnovation och mekanisk analys.

 

Utbildningar inom Maskinteknik

Arbetsmarknad

Som ingenjörsutbildad har du ett brett arbetsfält. Du kan lätt flytta dig mellan olika företag och branscher eftersom de kunskaper du har med dig är eftertraktade inom många områden. Efter din utbildning finns det goda möjligheter att jobba internationellt.

Alumn Produktutveckling Maskinteknik
Share Dela
Redigera