Sverige behöver 25 000 fler spelutvecklare

Sverige har länge varit en global spelnation, med framstående företag som DICE, Massive entertainment, Paradox Interactive och Mojang som banar väg för branschens framtid. Men för att bibehålla den positionen krävs stadig tillförsel av kompetenta spelutvecklare.

En rapport från Dataspelsbranschen tidigare i år poängterar det brådskande behovet av att öka antalet spelutvecklare i landet. Rapporten pekar på en oroande brist på kompetens som påverkar både den nuvarande konkurrenskraften och framtida tillväxt.

Veronica Sundstedt i BTH:s lokaler.

Veronica Sundstedt

– Vi på BTH är med i diskussionerna och ser problemen. Kompetensen saknas och de som skaffar den har många valmöjligheter. Kunskaperna efterfrågas ju överallt där prestanda är viktig, det vill säga de flesta branscher, säger Veronica Sundstedt, docent i datavetenskap, som också sitter i styrelsen för Svenska Spelforskarrådet, som verkar för att synliggöra och stärka svensk spelforskning.

 

”Totalt omsatte den svenska branschen under 2022 86,5 miljarder kronor, en ökning på 47% jämfört med föregående år.”

 

Enligt Dataspelsbranschen så har svenskutvecklade spel laddats ner närmare sju miljarder gånger under 2022 och stora svenska spel toppar regelbundet nedladdnings- och försäljningslistorna. Totalt omsatte den svenska branschen under 2022 86,5 miljarder kronor, en ökning på 47% jämfört med föregående år.

Svenska spelutvecklingsstudior växer och expanderar, och efterfrågan på kompetenta spelutvecklare verkar nästan inte gå att mätta. Enligt Dataspelsbranschens rapport kommer Sverige sakna minst 25 000 spelutvecklare 2031 om samma tillväxttakt ska upprätthållas. Som exempel på vilken obalans som råder mellan utbildningstakt och arbetskraftsbehov refererar rapporten till statistik från 2021 som visar att endast 616 personer tog examen från spelutbildningar på akademiska lärosäten eller yrkeshögskolor, trots att 1 348 personer anställdes inom branschen samma år.

”…616 personer tog examen från spelutbildningar på akademiska lärosäten eller yrkeshögskolor, trots att 1 348 personer anställdes inom branschen samma år…”

Spelindustrin har utvecklats till en mångmiljardindustri som är lika viktig för den svenska ekonomin som den är för kulturen. För att möta efterfrågan behöver Sverige fler kvalificerade spelutvecklare, och här är BTH:s utbildningar en avgörande resurs.

BTH erbjuder utbildningar som är utformade för att ge studenterna den spetskompetens som efterfrågas inom de tekniska områdena av spelindustrin. Ingenjörsutbildningarna inom spelteknik och teknisk spelgrafik är sammansatta för att ge studenterna en både bred och djup förståelse för spelteknik.

Spel kräver hastighet, kraft, god design och alltihop i system som interagerar med människor – därför är det inte konstigt att spelbranschen och spelprogrammering ligger i framkant när det gäller utveckling av den typen av programvara. Och det är den aspekten BTH:s tekniska spelutbildningar fokuserar på.

 

Civilingenjörsprogrammet i spelteknik fokuserar på de avancerade tekniska och datavetenskapliga koncepten som är och kommer att vara avgörande i spelbranschen. Studenterna arbetar med de senaste verktygen och teknikerna för att skapa tekniska möjligheter som ger spelupplevelser som håller högsta kvalitet. Efter utbildningen är kompetensen lämplig för arbete som spelutvecklare, systemutvecklare, konsult eller programmerare.

Högskoleingenjörsprogrammet i teknisk spelgrafik fokuserar på användandet av tekniska metoder som grund för kreativa lösningar inom skapandet av spelgrafik. Inom teknisk grafik gäller det att på ett optimerat och kreativt sätt hitta olika tekniska tillvägagångssätt och lösningar för att skapa grafiken i ett spel. Med egenskapande verktyg, skripts, shaders, 3D-modeller och optimering av arbetsflöde byggs en bred kunskap inom skapandet av teknisk spelgrafik för framtidens spelutveckling.

Utbildningarna arbetar nära näringslivet och i projekt med företag. Karriärmöjligheterna blir många och den höga kompetensen skapar också möjligheter inom andra branscher där optimering av prestanda och upplevelse är viktig. Spelindustrin är en spännande bransch att arbeta i och Sverige behöver fler spelutvecklare för att fortsätta att vara en ledande aktör inom spelindustrin.

26 oktober 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×