Ämnesguide – Fysisk planering

Fysisk planering

Bibliotekets resurser för dig som läser: Fysisk planering

 

Summon@BTH

I Summon söker du samtidigt på de böcker, artiklar, konferenser och avhandlingar som finns i hyllorna och i de databaser vi prenumererar på. Det är bästa stället att börja en bred allmän sökning, men också ett enkelt sätt att hitta var en speciell bok står och om den är utlånad eller inte.

Söka

Om du vill lära dig mer om hur du söker information kan du gå till bibliotekets digitala kurs Söka, granska och använda information.
Du kan antingen gå igenom allt material eller välja de delar som är intressanta för dig.

Böcker och rapporter

För dig som läser fysisk planering finns det litteratur inom många olika ämnesområden – arkitektur, planering, byggande, sociologi, miljö etc. Därför behöver du oftast söka i Summon för att hitta till rätt hylla.

Rapporter, som finns online, från myndigheter och från organisationer, hittar du i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Begränsa till ”Mina bibliotek” för att hitta det du har tillgång till.

LIBRIS (förval BTH)

Artiklar och tidskrifter

Artiklar från internationella tidskrifter hittar du i Summon.

I Mediearkivet hittar du svenska artiklar i fulltext. De flesta är från dagstidningar.

BYGGDOK är en referensdatabas med fokus på planering, byggande och miljö. I den hittar du referenser till material från 1966-2006.

FIND är en referensdatabas där du bl.a. kan söka på artiklar som finns i nordiska och internationella arkitekturtidskrifter.

Söker du en speciell tidskrift kan du enkelt söka bland BTH:s tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter ämnesvis – t.ex. Art, Architecture & Applied Arts.

Sök tidskrifter

Kartor

Geodata Extraction Tool (GET) ger dig möjlighet att ladda ner olika typer av kartor t.ex. översiktskartan, terrängkartan, ortofoto etc. (Ersätter Digitala kartbiblioteket)

Uppslagsverk

Sveriges Nationalencyklopedi, NE, innehåller även Svensk ordbok och Engelsk ordbok

 

Skriva

Skriva och referera

På BTH:s program inom Fysisk planering används oftast Harvard för att skriva referenser. Använd den här guiden från biblioteket på Högskolan i Borås för att skriva korrekta och konsekvent utformade referenser.

Information om att skriva akademiskt och om att publicera examensarbetet hittar du på Skriva uppsats på biblioteket webb.

 

Boka Bibliotekarie

Studenter och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning.

Boka bibliotekarie

Kontakt

Foto av Anna Stockman

 

 

Kontaktbibliotekarie TIFP:

Anna Stockman
Telefon: 0455 – 38 51 02
E-post: anna.stockman@bth.se