Kvinnlig student på fysiskplanering

Ämnesguide – Fysisk planering

Ämnesguide - Fysisk planering

Ämnesguide – Fysisk planering

 

Summon@BTH

I Summon söker du samtidigt på de böcker, artiklar, konferenser och avhandlingar som finns i hyllorna och i de databaser vi prenumererar på. Det är bästa stället att börja en bred allmän sökning, men också ett enkelt sätt att hitta var en speciell bok står och om den är utlånad eller inte.

Böcker och rapporter

För dig som läser fysisk planering finns det litteratur inom många olika ämnesområden – arkitektur, planering, byggande, sociologi, miljö etc. Därför behöver du oftast söka i Summon för att hitta till rätt hylla.

Rapporter, som finns online, från myndigheter och från organisationer, hittar du i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Begränsa till ”Mina bibliotek” för att hitta det du har tillgång till.

LIBRIS (förval BTH)

Artiklar och tidskrifter

Artiklar från internationella tidskrifter hittar du i Summon.

Om du vill söka efter svenska artiklar kan du använda Artikelsök. Där finns referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter från 1979 och framåt.

I Mediearkivet hittar du svenska artiklar i fulltext. De flesta är från dagstidningar.

BYGGDOK är en referensdatabas med fokus på planering, byggande och miljö. I den hittar du referenser till material från 1966-2006.

FIND är en referensdatabas där du bl.a. kan söka på artiklar som finns i nordiska och internationella arkitekturtidskrifter.

Söker du en speciell tidskrift kan du enkelt söka bland BTH:s tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter ämnesvis – t.ex. Art, Architecture & Applied Arts.

Sök tidskrifter

Kartor

Geodata Extraction Tool (GET) ger dig möjlighet att ladda ner olika typer av kartor t.ex. översiktskartan, terrängkartan, ortofoto etc. (Ersätter Digitala kartbiblioteket)

Uppslagsverk

Sveriges Nationalencyklopedi, NE, innehåller även Svensk ordbok och Engelsk ordbok

Lagstiftning

JP Samhällsbyggnadsnet är en tjänst som löpande bevakar lagstiftning och domar inom plan- och byggområdet. Du hittar själva lagarna där, men också kommentarer och analyser av både lagar och rättsfall.

Kontakt

Kontaktbibliotekarie:

Anna Stockman
Telefon: 0455 – 38 51 02
E-post: anna.stockman@bth.se