Bibliotekets Ämnesguide

maskros framför vindkraftverk

Ämnesguide Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Bibliotekets resurser för dig som läser: Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Summon@BTH

Börja i Summon@BTH! Här söker man samtidigt på alla de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser vi prenumererar på och dessutom visas allt som finns i bibliotekskatalogen också.

Summon@BTH

Artiklar i databaser

Vill du göra mer avancerade sökningar efter vetenskapliga artiklar kan du förslagsvis använda referensdatabaserna Scopus eller Web of Science. Den förra har tyngdpunkt inom samhällsvetenskap medan den senare har mycket naturvetenskap. Eftersom sustainability är ett tvärvetenskapligt område är det oftast nödvändigt att använda en mängd databaser inom olika områden.

Web of Science

Scopus

Lista på referensdatabaser

Tidskrifter

Söker du en speciell tidskrift kan du enkelt söka bland BTH:s tryckta och elektroniska tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter inom olika ämnen.

Sök tidskrifter

Proceedings

Proceedings eller konferensartiklar hittar du i en mängd referensdatabaser som t ex. ingenjörsdatabasen, Web of Science, Scopus, Academic Search Elite. Men tänk på att många konferensartiklar aldrig blir indexerade av de stora referensdatabaserna men ändå ofta finns tillgängliga i fulltext på internet via resurser som

Google Scholar

OAIster

BASE

Citeringar

I dessa databaser kan du se om och hur många gånger artiklarna har blivit citerade:

Lista på citeringsdatabaser


Examensarbeten och avhandlingar

Ofta kan examensarbeten och avhandlingar vara goda informationskällor. De är ofta också rika på referenser. Uppsatser hittar du bl. a. i den svenska nationella portalen Uppsök och i den europeiska DART. Australiska examensarbeten finns i Trove. Avhandlingar från Norden hittar du i Libris och från hela världen i WorldCat. Här hittar du också referenser till böcker och rapporter etc.

Uppsök

DART

Trove

WorldCat

 

Skriva

Skriva och referera

Akademiskt skrivande

Hantera referenser

IEEE style guide

Zotero referenshanteringsverktyg

Vetenskaplig publicering

Om vetenskaplig publicering

Publicering

DIVA – examensarbeten publicerade på BTH

Boka Bibliotekarie

Studenter och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning.

Boka bibliotekarie

Kontakt

 

Kontaktbibliotekarie:

Peter Linde
Telefon: 0455 – 38 51 03
E-post: peter.linde@bth.se