Ämnesguide Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Bibliotekets resurser för dig som läser: Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Summon@BTH

Börja i Summon@BTH! Här söker man samtidigt på alla de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser vi prenumererar på och dessutom visas allt som finns i bibliotekskatalogen också.

Summon@BTH

Böcker och e-böcker

Använd Summon@BTH för att hitta böcker inom ditt ämnesområde.

Artiklar i databaser

Vill du göra mer avancerade sökningar efter vetenskapliga artiklar kan du förslagsvis använda referensdatabaserna Scopus eller Web of Science. Den förra har tyngdpunkt inom samhällsvetenskap medan den senare har mycket naturvetenskap. För att se om du har tillgång till fulltext av artikeln, använd GetIt@BTH.
Eftersom sustainability är ett tvärvetenskapligt område är det oftast nödvändigt att använda flera databaser inom olika områden.

Web of Science

Scopus

Lista på referensdatabaser


Tidskrifter

Söker du en speciell tidskrift så använd listan över BTH:s tryckta och elektroniska tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter ämnesvis.

Sök tidskrifter

Proceedings

Proceedings eller konferensartiklar hittar du i Summon@BTH men också i referensdatabaser som Web of Science och Scopus. Tänk på att många konferensartiklar aldrig blir indexerade av de stora referensdatabaserna. De finns ofta tillgängliga i fulltext på internet via speciella söktjänster som Google Scholar.

Google Scholar

Citeringar

I citeringsdatabaser kan du se om och hur många gånger artiklar har blivit citerade:

Lista på citeringsdatabaser


Examensarbeten och avhandlingar

Ofta kan examensarbeten och avhandlingar vara goda informationskällor. De är också oftast rika på referenser. Använd Summon@BTH för att söka. Uppsatser från BTH hittar du också direkt i DIVA.

DIVA

Skriva

Inom strategiskt ledarskap för hållbarhet används oftast Turabian stilen för att skriva referenser. Använd guiden för att skriva korrekta och konsekvent gjorda referenser.

Information om att skriva akademiskt och om att publicera examensarbetet hittar du på Skriva uppsats på biblioteket webb.

Boka Bibliotekarie

Studenter och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning.

Boka bibliotekarie

Kontakt

Foto av Anna Stockman

 

Kontaktbibliotekarie TISU:

Anna Stockman
Telefon: 0455 – 38 51 02
E-post: anna.stockman@bth.se