maskros framför vindkraftverk

Ämnesguide Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Ämnesguide - Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Summon@BTH

Börja i Summon@BTH! Här söker man samtidigt på alla de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser vi prenumererar på och dessutom visas allt som finns i bibliotekskatalogen också.

Summon@BTH

Artiklar i databaser

Vill du göra mer avancerade sökningar efter vetenskapliga artiklar kan du förslagsvis använda referensdatabaserna Scopus eller Web of Science. Den förra har tyngdpunkt inom samhällsvetenskap medan den senare har mycket naturvetenskap. Eftersom sustainability är ett tvärvetenskapligt område är det oftast nödvändigt att använda en mängd databaser inom olika områden.

Web of Science

Scopus

Lista på referensdatabaser

Tidskrifter

Söker du en speciell tidskrift kan du enkelt söka bland BTH:s tryckta och elektroniska tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter inom olika ämnen.

Sök tidskrifter

Konferensartiklar

Proceedings eller konferensartiklar hittar du i en mängd referensdatabaser som t ex. ingenjörsdatabasen Inspec/Compendex, Web of Science, Scopus, Academic Search Elite. Men tänk på att många konferensartiklar aldrig blir indexerade av de stora referensdatabaserna men ändå ofta finns tillgängliga i fulltext på internet via resurser som

Google Scholar

OAIster

BASE

Examensarbeten och avhandlingar

Ofta kan examensarbeten och avhandlingar vara goda informationskällor. De är ofta också rika på referenser. Uppsatser hittar du bl. a. i den svenska nationella portalen Uppsök och i den europeiska DART. Australiska examensarbeten finns i Trove. Avhandlingar från Norden hittar du i Libris och från hela världen i WorldCat. Här hittar du också referenser till böcker och rapporter etc.

Uppsök

DART

Trove

WorldCat

Böcker

Använd BTHs bibliotekskatalog (= våra böcker i den nationella samkatalogen LIBRIS) för att söka upp bibliotekets böcker inom ditt intresseområde. I LIBRIS hittar du även de e-böcker som finns på BTH. E-böckerna kan du också söka direkt i respektive e-boksdatabas, till exempel Safari, Morgan and Claypool Synthesis Digital Library eller Dawsonera.

LIBRIS (förval BTH)

Sökmotorer för vetenskaplig litteratur på Internet

Google Scholar, Microsoft Academic m fl. är sökmotorer som specialiserat sig på att finna artiklar, abstracts, avhandlingar, böcker och andra vetenskapliga dokument på nätet. Använd bibliotekets länkar för att få tillgång till resurser som BTH prenumererar på. Klicka på länken GetIt@Blekinge för att få fram dokumentet.

Sökmotorer

Kontakt

Kontaktbibliotekarie:

Peter Linde
Telefon: 0455 – 38 51 03
E-post: peter.linde@bth.se

Peter