Rektor reflekterar

På denna sida kommer jag att med jämna mellanrum dela med mig av tankar och reflektioner över olika händelser och frågor som jag stöter på i min roll som rektor. Det kan bli högt och lågt, internt eller externt. Jag har ingen avsikt att ge en komplett beskrivning eller en korrekt avspegling av vad ledningen jobbar med. Bara mina personliga reflektioner.

Om utbildningens status

Publicerad: 2019-10-28

På de mest välrenommerade amerikanska universiteten har utbildning och undervisning hög status. Det är prestigefyllt att få träffa studenterna första året, och det blir ofta de tyngst meriterade forskarna som får den chansen. Professorerna har stor frihet i sin forskning, men när det gäller undervisningsuppdraget har man inte så mycket att säga till om. Man […]

Visa mer

Akademisk högtid med mera i maj

Publicerad: 2019-05-20

Wow, vilken fest det blev i fredags då BTH höll sin akademiska högtid och jag blev formellt installerad som rektor. Jag känner mig överväldigad av alla vackra ord och lyckönskningar, samt förstås av alla våra nya professorer och doktorer; och inte minst vår nya hedersdoktor Mikael Blomqvist. Ni ser till att BTH lever upp till […]

Visa mer

Om samverkan och högskolans uppdrag

Publicerad: 2019-02-27

I BTH:s strategiska plan anges vårt övergripande uppdrag på följande sätt: ”BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Högskolan står för kvalitet och samverkan.” Jag tycker det är en bra formulering som tydliggör vad som förväntas av en högskola idag, och i synnerhet en teknisk högskola. Våra […]

Visa mer

Dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten

Publicerad: 2019-01-21

Jag vill börja med att hälsa alla varmt välkomna till en ny termin, min andra på BTH. Nu går vi mot ljusare tider (det får man tolka hur man vill)! Jag kommer just från det årliga dialogseminariet mellan lärosäten och forskningsfinansiärer, arrangerat av SUHF. Det är ett utmärkt initiativ och jag har deltagit ett flertal […]

Visa mer

En händelserik första vecka i december

Publicerad: 2018-12-10

Första måndagen i december var jag på konferensen ”Aligning Strategies to Enable Open Access” i Berlin. Det är en årligen återkommande konferens även om jag deltog för första gången. Jag hade bjudits in för min medverkan i Kungliga Bibliotekets arbetsgrupp om öppen tillgång. Det var många intressanta föredrag som konfirmerade att det finns en stark […]

Visa mer

Styr- och resursutredningen (STRUT)

Publicerad: 2018-11-20

Sedan april 2017 har Pam Fredman, fd rektor vid Göteborgs universitet, lett utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”, populärt benämnd Struten. Nyligen förlängdes uppdraget så att slutdatum nu är 1 februari 2019. Utredningen kan följas på SOU:s hemsida. Syftet med utredningen är att göra en samlad översyn av lärosätenas styrning, inklusive resurstilldelning. Styrningen ska […]

Visa mer

Genusvetenskap och desinformation

Publicerad: 2018-11-01

Nyligen blev jag uppmärksammad på en ledare i Blekinge Läns Tidning (BLT), den 26 oktober, som argumenterar för att forskningen inom genusvetenskap bör läggas ned. Ledaren föranleddes av ett e-post från 26 genusforskare till landets rektorer, däribland undertecknad, där forskarna uttrycker oro för ämnets framtid. Ledaren i BLT är ett av flera kritiska inlägg som […]

Visa mer

Om öppen vetenskap

Publicerad: 2018-10-24

Tiden håller på att rinna ut för de publiceringsdrakarna som dränerar våra forskare (i slutänden skattebetalare!) på resurser. Åtminstone om man ska tro ”Plan S” som stipulerar en accelererad övergång till publikationer endast i ”compliant open access journals” från 1 januari 2020. De nordiska lärosätena (NUS) har anslutit sig till denna plan. Som ni säkert […]

Visa mer

Jämställdhet står högt i kurs

Publicerad: 2018-10-01

Så har då en månad gått sedan jag tillträde som rektor för BTH. Jag har givetvis massor av nya intryck, och en hel del att berätta om. Men jag väljer att fokusera på en sak som fastnat i mitt huvud just nu. Det har sin grund i den medarbetarenkät som genomfördes i maj i år. […]

Visa mer

Mina första intryck

Publicerad: 2018-09-18

Så har den första veckan på BTH gått. Den har kantats av många nya möten och intryck, och även en hel del intervjuer och fotograferingar. Det har varit väldigt rolig att träffa alla nya studenter och mina nya arbetskamrater. Stort tack till alla jag hittills mött för det positiva bemötandet, jag känner mig mycket välkommen. […]

Visa mer