Rektor reflekterar

På denna sida kommer jag att med jämna mellanrum dela med mig av tankar och reflektioner över olika händelser och frågor som jag stöter på i min roll som rektor. Det kan bli högt och lågt, internt eller externt. Jag har ingen avsikt att ge en komplett beskrivning eller en korrekt avspegling av vad ledningen jobbar med. Bara mina personliga reflektioner.

Hur blir den akademiska vardagen ”post corona”?

Publicerad: 2020-08-28

Ja, så är höstterminen 2020 igång igen. Våren 2020 går till historien som en tid som präglats av stora förändringar. Först förvirring, sedan snabbt ökad smittspridning som kulminerade i två veckor där antalet dödsfall med konstaterad covid-19 smitta pendlade kring 100 per dag i Sverige. Vid det laget hade stora delar av samhället och industrin […]

Läs mer

Vi tillhör en priviligierad sektor

Publicerad: 2020-03-24

Februari och mars har utvecklats till kanske de märkligaste och mest unika månaderna någonsin. Vi har tvingats ta beslut om att införa reserestriktioner och spåra utlandsstudenter i ökande omfattning, för att till sist hamna i en isolering som genomsyrar hela samhället. Konsekvenserna har inte låtit vänta på sig. Många företag och samhällsfunktioner går på halvfart, […]

Läs mer

Repressalier och tystnadskultur

Publicerad: 2020-02-12

Jag pratar ofta om betydelsen av feedback för en organisation som har ambitionen att utvecklas positivt. Återkoppling är avgörande både för verksamhetens kvalitet och för arbetsmiljön. Om inte chefen får reda på hur saker fungerar i praktiken och hur medarbetarna mår så är det omöjligt att fatta rätt beslut och vidta rätt åtgärder. Ett effektivt […]

Läs mer

Var är forskningen i den politiska debatten?

Publicerad: 2020-01-28

I höst ska regeringen presentera en ny forskningsproposition som ska sätta ramarna för de kommande fyra åren. Eller snarare en forsknings- och innovationsproposition, vilket det har varit de senaste gångerna. Men den politiska debatten handlar inte mycket om forskning och innovation, och i januari-avtalet som låg till grund för vår regeringsbildning är forskningspolitiken närmast osynlig. […]

Läs mer

Om utbildningens status

Publicerad: 2019-10-28

På de mest välrenommerade amerikanska universiteten har utbildning och undervisning hög status. Det är prestigefyllt att få träffa studenterna första året, och det blir ofta de tyngst meriterade forskarna som får den chansen. Professorerna har stor frihet i sin forskning, men när det gäller undervisningsuppdraget har man inte så mycket att säga till om. Man […]

Läs mer

Akademisk högtid med mera i maj

Publicerad: 2019-05-20

Wow, vilken fest det blev i fredags då BTH höll sin akademiska högtid och jag blev formellt installerad som rektor. Jag känner mig överväldigad av alla vackra ord och lyckönskningar, samt förstås av alla våra nya professorer och doktorer; och inte minst vår nya hedersdoktor Mikael Blomqvist. Ni ser till att BTH lever upp till […]

Läs mer

Om samverkan och högskolans uppdrag

Publicerad: 2019-02-27

I BTH:s strategiska plan anges vårt övergripande uppdrag på följande sätt: ”BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Högskolan står för kvalitet och samverkan.” Jag tycker det är en bra formulering som tydliggör vad som förväntas av en högskola idag, och i synnerhet en teknisk högskola. Våra […]

Läs mer

Dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten

Publicerad: 2019-01-21

Jag vill börja med att hälsa alla varmt välkomna till en ny termin, min andra på BTH. Nu går vi mot ljusare tider (det får man tolka hur man vill)! Jag kommer just från det årliga dialogseminariet mellan lärosäten och forskningsfinansiärer, arrangerat av SUHF. Det är ett utmärkt initiativ och jag har deltagit ett flertal […]

Läs mer

En händelserik första vecka i december

Publicerad: 2018-12-10

Första måndagen i december var jag på konferensen ”Aligning Strategies to Enable Open Access” i Berlin. Det är en årligen återkommande konferens även om jag deltog för första gången. Jag hade bjudits in för min medverkan i Kungliga Bibliotekets arbetsgrupp om öppen tillgång. Det var många intressanta föredrag som konfirmerade att det finns en stark […]

Läs mer

Styr- och resursutredningen (STRUT)

Publicerad: 2018-11-20

Sedan april 2017 har Pam Fredman, fd rektor vid Göteborgs universitet, lett utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”, populärt benämnd Struten. Nyligen förlängdes uppdraget så att slutdatum nu är 1 februari 2019. Utredningen kan följas på SOU:s hemsida. Syftet med utredningen är att göra en samlad översyn av lärosätenas styrning, inklusive resurstilldelning. Styrningen ska […]

Läs mer

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×