BTH stödjer företag som vill bli gröna

Bild av vindkraftverk

Den pågående pandemin har försatt många företag i stora problem. Men i krisens spår finns en möjlighet att göra förändring – att gå mot en hållbar ekonomi. BTH startar nu, med stöd av KK-stiftelsen, kurser i att ställa om till hållbar ekonomi.

BTH har en stark profil mot hållbar utveckling och framför allt finns kunskap om vilket stöd företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling behöver.

BTH planerar nu för två distanskurser som har fokus på hur man kan ställa om till hållbar ekonomi. Kurserna utvecklas och ges med stöd av KK-stiftelsens särskilda utlysning inom kompetensutveckling för näringslivet i spåren av covid-19-pandemin.

– Kunskaperna kommer att öka deltagarnas anställningsbarhet samtidigt som industrins kapacitet att strategiskt övergå till en hållbar ekonomi ökar, menar Göran Broman, professor vid BTH och som leder BTH:s forskning inom strategisk hållbar utveckling.

– Kurserna vänder sig yrkesverksamma som helt eller delvis har permitterats i sektorer som drabbats särskilt hårt av pandemin, säger universitetslektor Merlina Missimer som är projektledare för satsningen. De sektorer vi riktar oss till har samtidigt ett stort utvecklingsbehov för att bli hållbara. Det handlar till exempel om områden som turism, transport, handel eller för nystartade företag.

Kurserna ges i en första omgång på halvfart under ett halvår vilket gör att de kan kombineras med deltidsarbete eller annan utbildning. De som går kurserna kommer bland annat att förstå drivkrafterna för det nuvarande systemet och vilka metoder och verktyg som kan stödja en övergång till nya hållbara strukturer.

KK-stiftelsen satsar drygt 1,5 miljoner kronor på projektet.

Läs även artikeln ”Företagens hållbarhetsresa” där BTH-forskaren Sophie Hallstedt berättar hur hon och hennes forskargrupp stödjer företag att göra resan mot mer hållbara lösningar.

1 juli 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×