Digital produktutveckling för en hållbar framtid

Person står vid en liggande storbildsskärm och arbetar med en modell av ett vindkraftverk

Det enda vi har runt oss som inte är medvetet utvecklat är naturen – allt annat är utvecklat av människans hand. Produktutveckling är den medvetna processen att skapa de ting vi använder oss av i vår vardag. Bilar, flygplan, mjölkkartonger, allt är produktutvecklat. Professor Tobias Larsson forskar inom produktutveckling och leder profilen kring modelldriven produkt-tjänsteutveckling vid BTH.

Att medvetet skapa produkter har varit en egenskap som förfinats genom människans historia. Förmågan att utveckla nya och innovativa sådana är en kritisk förmåga där behov, ny teknik och förväntningar förvandlas till produkter och tjänster som skapar värde för användare och samhälle.

Teknisk konstruktion är kärnan i produktutvecklingen och det är avgörande för dem som utvecklar produkter att vara effektiva och att skapa önskvärda, möjliga och hållbara lösningar. Förändringstakten i samhället när det gäller teknikutveckling, affärsmöjligheter och samhällsutmaningar är dramatisk. Produktutvecklingsförmågan måste anpassas till trenderna i samhället, dra nytta av framstegen när det gäller teknik och att ta itu med nya utmaningar.

Förstå och förutse tack vare modeller
Genom att arbeta med digital modelldriven utveckling kan ett företag tidigt, redan innan produkten är producerad, via en digital tvilling, simulera vilken effekt en tänkt lösning har på dess livscykel. Tobias förklarar hur det går till:

– Du har en modell för hur produkten beter sig och sedan modeller för hur man kan använda och utveckla produkten på olika sätt under dess livscykel, samt via ”Internet of Things” och sensorer även koppla en liveström av data från produkter i fält direkt in i utvecklingen. Klarar produkten av alla scenarier som kan uppstå? Med de metoder och det visualiseringsverktyg som vi tagit fram går det att simulera detta och på så sätt förutse vad som kan hända, säger Tobias Larsson.

Värdet ligger i att förstå kunden
– Vi arbetar väldigt tillämpat och hjälper företag att klara av att balansera effektivitet i det de redan gör med förmågan att ta fram nya innovativa lösningar. Många företag börjar idag omvärdera den traditionella synen på produktutveckling. Allt fler förstår att det inte bara är tekniken i sig och att hålla nere kostnader som är viktiga. Att komma närmare användaren och förstå vad de värdesätter och hur deras förväntningar och behov ser ut är minst lika viktigt för att kunna konkurrera med utökade produkt- eller tjänsteerbjudanden.

Stöttar i produktutvecklingsprocessen
Det är med utgångspunkt i detta som BTH har valt att satsa på modellbaserad värdedriven design, hållbar produktutveckling och simuleringsdriven design i en integrerad miljö, för att åstadkomma nya innovativa och hållbara lösningar.

– Vi samarbetar exempelvis med företag inom transportbranschen som jobbar hårt för att utveckla nya mer miljövänliga alternativ, för att de ska få förståelse för miljöaspekter under såväl framtagning, produktion (exempelvis via industri 4.0) som livscykel. Här stöttar vi omställningen från fossilt till elektriskt med alla aspekter det innebär, avslutar Tobias Larsson.

Alla forskningsartiklar

1 februari 2022