Hela regionen bakom ansökan om hållbara transporter

grafisk illustration

– Jag är väldigt glad, säger universitetslektor Henrik Ny. Anledningen till glädjen är en ansökan till Energimyndigheten om hållbara transportsystem för hela Blekingeregionen.

Ansökan handlar om att inom transportsektorn hitta sätt att möta både akuta utmaningar, som coronapandemin, och långsiktiga hållbarhetsmål. I ansökan ingår framtagande av verktyg för bättre samarbete mellan kommuner, länsstyrelse och flera företag i – som också är med i ansökan.

Några av aktörerna i satsningen är Sydsvenska industri- och handelskammaren, Baltic Link Association, Trivector, Move About och Karlskrona Baltic Port.

Metodiken bygger mycket på ett 30-årigt arbete med forskning kring strategisk hållbar utveckling som gjorts över hela världen, och som nu föreslås tillämpas på transportsektorn i regionen.

Henrik Ny leder en forskargrupp, SustainTrans Research Team, som fokuserar på att hitta lösningar för hållbara transport- och energilösningar. Henrik berättar själv om ansökan i ett klipp på YouTube.

Läs mer om Henriks och hans kollegors forskning.

Kontakta Henrik Ny.

13 juli 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×