Läs marin teknik i den ”marina huvudstaden”

Studenter med farkost

Vid BTH finns landets enda civilingenjörsutbildning inom marin teknik som fokuserar på systemteknik. Utbildningen är baserad på behov hos företag som Saab och deras ubåtsproduktion, Försvarsmakten, Kustbevakningen, NKT och andra som jobbar med marin teknik och energi. 

– Enbart i Blekinge finns det över 3 500 arbetstillfällen inom den marintekniska industrin. Det är utan tvekan den största industrin i Karlskrona, förklarar Oskar Frånberg, docent och verksam forskare i marin teknik vid BTH. Och enligt tillväxtplanen ska antalet anställda inom den marintekniska industrin dubblas i Karlskrona fram till 2030.

En marin huvudstad
I Karlskrona finns Sveriges enda marinbas. Här finns även en världsunik verksamhet i form av Saab Kockums, som 2014 tog emot regeringens beställning på två nya ubåtar för att stärka den svenska Försvarsmakten. I Karlskrona tillverkas även högspänningskablar för överföring av energi under havet.

Utöver de mest kända verksamheterna som räknats upp ovan har Karlskrona ett stort antal mindre företag som är underleverantörer till världens främsta aktörer inom marin teknik.

– Det är oerhört viktigt att det utbildas fler civilingenjörer inom marin teknik över lag i Sverige, och specifikt i vår region där näringslivet till stor del domineras av den marina industrin. Både forskningen och utbildningsprogrammet inom marin teknik har fått mycket internationell uppmärksamhet vilket visar att det vi gör här är av globalt intresse, fortsätter Frånberg.

Forskar för Sveriges energiförsörjning
Karlskrona och BTH utgör numera ett nav för viktiga frågor som rör energiförsörjning, säkerhet och hållbarhet. Mycket av forskningen vid BTH tangerar dessa frågor.

– Min forskning genomsyras av en entreprenöriell syn på hur Sverige ska klara energiförsörjningen framöver, berättar Oskar. Här har jag och mitt forskarteam bland annat tittat på havsbaserad vindkraft och hur utvecklingen har sett ut under de senaste åren, jämfört med regeringens mål för hur många TWh vindkraften ska stå för.

Mycket förenklat kan analysen av den nuvarande situationen sammanfattas som att det finns mycket att vinna på att förenkla processen för hur miljötillstånd ska sökas och beviljas.

Skapar intresse med relevanta frågor
Genom tillämpad forskning söker BTH hitta gemensam mark för industri och myndigheter, med syfte att bana väg för utveckling inom hållbar energiförsörjning, bland annat.

– Vi ska skapa nytta för industrin och samtidigt hjälpa industrins aktörer att förstå och möta myndigheternas krav. Detta är en medveten resa som vi gör inom både forskningen och utbildningen som är kopplad till marin teknik. Genom att ta upp relevanta frågor kan vi också attrahera fler sökande till civilingenjörsprogrammet, konstaterar Oskar Frånberg.

Frågan kring hur det säkra och hållbara samhället ska byggas borde skapa stort intresse för den forskning, innovation och utbildning som ska möjliggöra utvecklingen.

Läs mer om civilingenjörsutbildningen i marin teknik

14 december 2022