Ny utbildning ska bidra till jämlik barnhälsovård

Svensk barnhälsovård är idag olika beroende på var i landet du bor. För att bidra till en mer jämlik barnhälsovård, av hög kvalitet, startade i veckan en helt ny utbildning som väckt stort intresse. Utbildningen, som inte finns någon annanstans i Sverige, går på distans under ett halvår och deltagarna är läkare och sjuksköterskor från hela landet.

– En inte helt ovanlig missuppfattning är att barnhälsovård enbart innebär mätning, vägning och vaccinering, men så är det inte. Det är ett kvalificerat folkhälsoarbete som syftar till att främja hälsa, förebygga ohälsa och tidigt identifiera avvikelser i barns hälsa, utveckling och livsvillkor, säger Johanna Tell, initiativtagare till den nya utbildningen vid institutionen för hälsa på BTH.

Blev uppmärksam på ojämlikheterna
Det var i sin forskning samt genom sitt nationella utvecklingsarbete inom barnhälsovården som Johanna Tell uppmärksammades på ojämlikheterna. Det gav henne inspiration och motivation till att utveckla ”Barnhälsovård, team- och förbättringsarbete för att främja barns hälsa” – en utbildning speciellt för specialistläkare, specialistsjuksköterskor och psykologer som startade för första gången i förra veckan.

– Barnhälsovården ska anpassas och följa förändringar i samhällsutveckling och folkhälsa, och kunskapsutvecklingen går fort. Det är därför viktigt att barnhälsovårdspersonal håller sig ajour med aktuell forskning och gällande riktlinjer samt deltar i förbättringsarbete och teamsamverkan, säger Johanna Tell.

Specialister inom en mängd områden deltar i utbildningen
Innehållet i utbildningen är framtaget i samarbete med centrala barnhälsovårdsteam i hela landet för att möta identifierade behov. Deltagarna kommer att få ta del av kunskaper från specialister inom en mängd områden. Föreläsarna från bland annat Socialstyrelsen, Livsmedelsverket samt ett flertal regioner i Sverige tar upp allt från barns motoriska utveckling, anknytning, kostråd, vaccination, jämställt föräldraskapsstöd osv.

Läs mer om innehållet i utbildningen.

 

 

 

 

28 januari 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×