Nytt digitalt stöd för hållbar produktutveckling

Forskarna i hållbar produktutveckling vid BTH ska ta fram en digital ”verktygslåda” som ska underlätta för företag att ta rätt hållbarhetsbeslut då de tar fram nya lösningar. Projektet som finansieras av Vinnova sker i samarbete med en stor mängd företag och ska pågå till mars 2023.

-Vi vill i tidig utvecklingsfas, det vill säga långt innan produkten är tillverkad, kunna mäta förväntad hållbarhetsprofil på alternativa lösningar, menar professor Sophie Hallstedt, som leder forskargruppen för hållbar produktutveckling vid BTH.

Målet med projektet ”Digital Sustainability Implementation Package”, förkortat DSIP, är att ta fram en digital plattform, baserad på en ISO standard, som stödjer spårbarhet, analys och visualisering av hållbarhetsdata samt ett paket av verktyg och metoder för hållbar produktutveckling. Ingenjörer och beslutsfattare får hjälp att tidigt i produktutvecklingen utveckla, mäta och jämföra olika produktkoncepts hållbarhet i förhållande till andra krav, t ex funktionskrav. Företag kan då förnya och utveckla produkter med ökad konkurrenskraft som samtidigt leder utvecklingen mot ett hållbart och cirkulärt samhälle.

-Det blir ett spännande projekt där akademi och industri samverkar för att ta fram en prototyp. Vi är 16 engagerade projektpartner och visionen är att industrins förmåga att utveckla hållbara lösningar stärks och blir en konkurrensfördel. Då bidrar verktygen och metoderna vi tar fram till att företag kan fatta rätt beslut, menar Sophie Hallstedt vidare.

Förutom forskargruppen från BTH så deltar även forskare från Chalmers, IT-företagen Eurostep AB och Macaroni Studios AB, samt flera tillverkande företag såsom Volvo Technology AB, GKN Aerospace Sweden AB, Roxtec International AB, TetraPak AB och Ikea of Sweden.


Mer information
För mer information kontakta professor Sophie Hallstedt via e-post: sophie.hallstedt@bth.se

Läs mer på projektet webbsida

21 april 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×