Satsning för att stödja företag och yrkesverksamma

Bild av undervisning

Fler platser på MBA-utbildningen, skräddarsydda kurser som kan läsas på distans och nya utbildningar – det är några av de satsningar som BTH gör för att stötta företag i den nuvarande situationen.

BTH:s institution för industriell ekonomi gör en satsning för yrkesverksamma och för företag i den rådande situationen då flera företag är under press och kraven på omställning eller utveckling av verksamheten kommer.

– Vi vet att flera företag har en mycket tuff situation och vi känner att vi kan bidra genom att erbjuda dem möjlighet till utbildning och kompetenshöjning, säger Emil Numminen, chef för institutionen för industriell ekonomi vid BTH.

Det som görs rent konkret är följande:

· MBA-utbildningen vid BTH erbjuder fler platser redan till hösten 2020. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma ingenjörer som vill ta nästa steg i sin karriär och innehåller kurser inom bland annat strategi och ekonomisk analys. Läs mer om MBA-programmet.

·Ett paket med fyra specialiserade kurser inom industriell ekonomi och management har skapats, med särskild inriktning mot styrnings- och ledningsfrågor inom teknikintensiva verksamheter. Kurserna kan läsas på distans och på halvfart vilket gör att man kan kombinera det med arbete. Läs mer om kurspaketet.

·BTH har även ansökt om medel hos KK-stiftelsen för att utveckla och genomföra ett skräddarsytt utbildningspaket för yrkesverksamma i regionen. Det syftar till att stärka anställdas kompetens inom områden som behövs för att kunna ställa om sin verksamhet eller för att utveckla helt ny verksamhet.

·BTH planerar även att starta en helt ny masterutbildning inom industriell ekonomi till hösten 2021.

17 juni 2020