Ta del av sjuksköterskornas examensarbeten

Sjuksköterskestudenter

I slutet av maj kommer studenterna i termin fem på sjuksköterskeprogrammet att diskutera sina examensarbeten vid seminarier. Nytt för i år är att de genomförs digitalt, vilket samtidigt innebär att de blir öppna för allmänheten.

Sjuksköterskans profession vilar på akademisk grund. Den 27–29 maj kommer sjuksköterskestudenter i termin 5 att diskutera sina filosofie kandidatexamensarbeten vid seminarier som i år är tillgängliga via Zoom och därmed också blir öppna för allmänheten.

Inom kort kommer en länk till alla examensarbeten att publiceras här. 

– Eftersom seminarierna genomförs via länk så möjliggör det för fler att ta del av studenternas intressanta arbeten, menar Lisa Skär, professor i omvårdnad vid BTH.

Sjuksköterskeutbildningen är en treårig utbildning som leder till både yrkesexamen och filosofie kandidatexamen i omvårdnad. Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens och ansvarsområde och innefattar både det vetenskapliga området och det patientnära arbetet.

I examensarbetena behandlas olika områden som till exempel moralisk stress, närståendes upplevelser, smärtlindring och basala hygienrutiner. De teoretiska referensramar som används handlar om lidande, personcentrerad vård och mellanmänskliga relationer. Studenterna använder olika analysmetoder såsom innehållsanalys, integrerad analys av både kvalitativa och kvantitativa data, analys av berättelser samt deskriptiv statistik.

12 maj 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×