Tillväxtverket ger BTH medel till att studera hållbara energisystem

Solceller

Blekinge Tekniska Högskola ska med stöd från Tillväxtverket genomföra en förstudie för hållbara energisystem. Blekinge kommer att vara startplatsen för studien.

Studien kombinerar yteffektiv solel, stora batterier för tillgång på hög eleffekt dygnet runt och året om, vätgasproduktion för uthållighet och för tillgång på hållbar energi över tid samt maskininlärning för styrning och optimering av anläggningen.

-Med hållbar energi och tillgång på hög eleffekt i fokus breddar vi nu vårt grepp för det nya ekosystem av tjänster som omger det framväxande hållbara transportsystemet, säger forskningsledare Henrik Ny.

Förstudien bygger på det välförankrade vetenskapliga ramverket för strategisk hållbar utveckling och dess ABCD-process som BTH under 30 års tid, i en kontinuerlig internationell konsensusprocess, tagit fram för att ställa om organisationer och samhället i stort till hållbarhet.

-BTH har dessutom expertis inom innovation och samverkan vilket gör att vi nu sammantaget ser möjligheten att bidra till regional samordning och en bred utrullning av kommersiellt gångbara produkter och tjänster för det nya hållbara energisystemet, menar Henrik Ny, vidare.

Det är forskare vid institutionen för strategisk hållbar utveckling som ska göra förstudien. De arbetar nära privata och offentliga aktörer inom påskyndad omställning till hållbara transport- och energisystem. På Transportforum presenterade de resultat från ett av forskargruppens externfinansierade projekt, Vägväljarprojektet som bland annat finansieras av Energimyndigheter.

Förstudien kommer att innehålla följande aktiviteter:

  • Beskriva den önskade framtida energivisionen,
  • Analysera dagens energisystem i förhållande till visionen,
  • Kartlägga och jämföra energilösningar som är lämpliga steg på vägen för att ställa om från nuläget till visionen,
  • Ta fram en konkret plan för att bygga pilotanläggningen och på längre sikt nå visionen.

Läs mer om forskning inom strategisk hållbar utveckling

Läs mer om forskargruppen

Vill du veta mer ta gärna kontakt med Henrik Ny eller Andreas Olsson.

 

25 augusti 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×