Film ska ge jämlik barnhälsovård för landets barn

Som ett led i att uppnå en jämlik barnhälsovård i Sverige har BTH, tillsammans med Region Blekinge och Region Uppsala, tagit fram en utbildningsfilm för dem som arbetar inom barnhälsovården.

-Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården går snabbt och barnhälsovården behöver ständigt utveckla sitt program för att kunna erbjuda en modern barnhälsovård, berättar Johanna Tell vid BTH som har varit projektledare för den nya utbildningsfilmen.

-Under pandemin har vi alla blivit mer digitala och även insett digitaliseringens möjligheter inom fortbildning som komplement till mer traditionella undervisningsmetoder, menar hon.

I samband med att det nya nationella barnhälsovårsprogrammet kom år 2015 infördes ett teambesök när barnet är tre år gammalt. Vid detta teambesök träffar familjen en specialistläkare och specialistsjuksköterska tillsammans på barnavårdscentralen. Den nyproducerade filmen ska visa hur ett sådant besök går till och är tänkt att fungera som fortbildning för medarbetare inom barnhälsovården – allt för att skapa en jämlik barnhälsovård i Sverige.

Det är BTH i samarbete med Region Uppsala och Region Blekinge som står bakom initiativet. Filmen har spelats in på en barnavårdscentral i länet och medverkar gör en familj med en 3-åring, en BHV-läkare och en BHV-sjuksköterska. Målgrupp för filmen är medarbetare och blivande medarbetare inom barnhälsovården i Sverige.

Filmen kommer att finnas tillgänglig med öppen access på BTH:s filmbibliotek och bland annat länkas till från den nationella webbaserade Rikshandboken i Barnhälsovård.

Se filmen.

Läs även artikeln om utbildningen som ska bidra till jämlik barnhälsovård.

24 juni 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×