Välkommen till campus! Läs hur vi planerar inför hösten

Toppbildsformat

BTH planerar att delvis återgå till campusundervisning i höst, även om det fortfarande finns viss osäkerhet kring hur coronaläget utvecklas.

Vår planering bygger på att utvecklingen för smittspridning och vaccinationer fortsätter i positiv riktning samt att alla tar eget ansvar.

Så här ser BTH:s planer ut för hösten

  • Vi återgår delvis till campusundervisning i läsperiod 1, det vill säga veckorna 35–43. Det blir då en blandning av campusundervisning och digital undervisning.
  • All undervisning i grupper med över 30 studenter kommer att ske digitalt. Undantagsvis kan undervisning ske i vissa stora salar.
  • Undervisning för grupper på max 30 studenter förläggs företrädesvis på campus.
  • Alla årskurser kommer att ha campusundervisning och vi prioriterar nybörjarstudenterna.

Sök bostad i god tid och flytta hit
Vi uppmuntrar alla studenter att flytta till respektive studieort för att vara en del av studentlivet och för att lära känna sina studiekamrater på plats. Sök bostad i god tid på den ort där du vill bo.

Följ några enkla regler på campus
När du är på plats hos oss är det viktigt att du följer dessa enkla regler:

  • Fortsatt hålla god handhygien.
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom, även lindriga.
  • Fortsätt hålla avstånd och undvik trängsel exempelvis i bibliotek, vid in- och utpassage till salar och i restauranger.
  • Undvik att vistas flera personer samtidigt i små, trånga utrymmen exempelvis grupprum.
  • Tänk på att situationen snabbt kan förändras – följ utvecklingen på BTH:s coronainformationssidor

20 juli 2021