Organisation

Organisationskarta

Organisationsschema, grafik

Fakta och siffror

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

Siffror om utbildning

  • Cirka 5 400 registrerade studenter, vilket betyder 2 600 helårsstudenter
  • 19 utbildningar på grundnivå
  • 11 utbildningar är på avancerad nivå
  • Ett 10-tal utbildningar på forskarnivå
  • Cirka 115 doktorander
  • 36 % av studenterna är kvinnor
  • Utbildningen på campus svarade för 83 % av helårsstudenterna
  • 23 helårsstudenter per disputerad lärare

 

 

Siffrorna är hämtade från BTH:s årsredovisning 2018.

Siffror om forskning

 • 45 professorer
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning
 • Forskningen vid BTH bedrivs vid två fakulteter och sker inom områdena teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, samt hälsa och vård.

Personal och omsättning

 • 455 anställda
 • Omsättning på 465 Mkr

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010