Organisation

Organisationskarta

Organisationsschema, grafik

Fakta och siffror

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

Nedan finns fakta och siffror från olika delar av vår verksamhet presenterade.

Siffror om utbildning

  • Cirka 5 300 registrerade studenter, vilket betyder 2 600 helårsstudenter
  • 21 utbildningar på grundnivå
  • 12 utbildningar är på avancerad nivå
  • Ett 10-tal utbildningar på forskarnivå
  • Cirka 100 doktorander
  • 36 % av studenterna är kvinnor
  • Cirka 600 är internationella studenter
  • Utbildningen på campus svarade för 82% av helårsstudenterna
   Siffrorna är hämtade från BTH:s årsredovisning 2019.

Siffror om forskning

 • 43 professorer
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning
 • Forskningen vid BTH bedrivs vid två fakulteter och sker inom områdena teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, samt hälsa och vård.

Personal och omsättning

 • 464 anställda
 • Omsättning på 465 Mkr

Årsredovisningar

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015