Institutionen för teknik och estetik, DITE

Institutionen för teknik och estetik, DITE

BTH Campus Karlshamn

Lat N 56° 9′ 49″Lon E 14° 51′ 58″

Institutionen för teknik och estetik  är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper.

DITE:s uppdrag är att bedriva och utveckla utbildning, forskning och innovation inom våra kärnområden medieteknik, teknovetenskapliga studier, kultur och kommunikation.

Våra uppdragsgivare är studenter, forskningspartners och beställare av uppdrag.
Vi vill vara en samtalspartner och en utvecklingskraft lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Vår drivkraft är att vi vill förstå samtiden och bygga framtiden.
Vårt mål är att ge våra uppdragsgivare de bästa förutsättningarna för att gestalta sina liv. In real life.

Institutionen för teknik och estetik (DITE) är ansvarig för kandidatprogrammen Digital bildproduktion, Digital ljudproduktion och Design av digitala spel.

Institutionen är ansvarig för forskarutbildning och forskning inom teknovetenskapliga studier, med fyra profiler, Design för digitala medier, Feministisk teknovetenskap, Innovation system and Development och ICT4D.

Arbetsmiljöombud DITE Silvio Ocasic.

För frågor kontakta någon av nedanstående

Prefekt: Sven Johansson
Studierektor: Mattias Schertell
Institutionskoordinator: Silvio Ocasic

Forskning

Forskningen vid institutionen för teknik och estetik (DITE) är grundad i ett tvär- och transvetenskapligt perspektiv med grunder i datavetenskap och teknovetenskap, och kretsar kring digital teknik, visuella och audiella uttryck. Vi fokuserar på design av upplevelser och tillhörande processer, analys av upplevelser och kvalitetsupplevelse, utveckling av metoder för deltagande, och tillämpning av nya digitala tekniker i samverkansprocesser. Detta sträcker sig från koncept- och idéutveckling via prototypdesign till tester och utvärdering i nära samarbete med delaktiga partners. Vi är speciellt intresserade av att skapa digitala upplevelser för fysiska miljöer. Vår vision är att vara deltagande vägvisare för framtida, obeprövade möjligheter att ta itu med samhällsutmaningar där medieteknik kan göra skillnad.

DITE har idag ca 20 anställda som består av professorer, lärare/forskare, doktorander och administrativ personal.

Forskare och doktorander inom forskningsområdet är aktiva inom huvudsakligen fyra profilområden:

Design för digitala medier

Feministisk teknovetenskap

IT och utveckling (ICT4D) samt

Innovationssystem och utveckling

Forskningen och grundutbildningen inom området är starkt sammanflätade vilket bidrar till att studenter i medieteknik kan starta egna företag eller lätt blir anställningsbara, framför allt inom spelutveckling och ljudproduktion.

Forskningen har både en regional och internationell förankring. Den regionala förankringen visar sig framför allt i samarbetet med NetPort Science Park i Karlshamn, där digitala medier är ett av fokusområdena. Den internationella förankringen visar sig i form av medverkan i olika nätverk i och utanför Europa, vilket ständigt skapar nya samarbetsmöjligheter både inom och utanför akademin.

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.