Institutionen för teknik och estetik, DITE

Institutionen för teknik och estetik, DITE

BTH Campus Karlshamn

Lat N 56° 9′ 49″Lon E 14° 51′ 58″

Institutionen för teknik och estetik  är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper.

DITE:s uppdrag är att bedriva och utveckla utbildning, forskning och innovation inom våra kärnområden medieteknik, teknovetenskapliga studier, kultur och kommunikation.

Våra uppdragsgivare är studenter, forskningspartners och beställare av uppdrag.
Vi vill vara en samtalspartner och en utvecklingskraft lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Vår drivkraft är att vi vill förstå samtiden och bygga framtiden.
Vårt mål är att ge våra uppdragsgivare de bästa förutsättningarna för att gestalta sina liv. In real life.

Institutionen för teknik och estetik (DITE) är ansvarig för kandidatprogrammen Digital bildproduktion, Digital ljudproduktion och Digitala spel.

Institutionen är ansvarig för forskarutbildning och forskning inom teknovetenskapliga studier, med fyra profiler, Design för digitala medier, Feministisk teknovetenskap, Innovation system and Development och ICT4D.

Arbetsmiljöombud DITE Silvio Ocasic.

För frågor kontakta någon av nedanstående

Prefekt: Pirjo Elovaara
Studierektor: Mattias Schertell
Institutionskoordinator: Silvio Ocasic

Forskning

Teknovetenskapliga studier har fokus på forskning, utbildning och utveckling i avancerad samverkan. Ett övergripande syfte inom forskningsområdet är att utveckla informations- och kommunikationsteknik, inklusive medieteknik, som verklighetsproducerande tekniker och därmed som en del i dominerande samhällsförändringar. En stark medvetenhet om det lokala sammanhangets betydelse har även drivit forskningen mot utveckling av innovationssystem.

Forskare och doktorander inom forskningsområdet är aktiva inom huvudsakligen fyra profilområden:

Design för digitala medier

Feministisk teknovetenskap

IT och utveckling (ICT4D) samt

Innovationssystem och utveckling

Forskningen och grundutbildningen inom området är starkt sammanflätade vilket bidrar till att studenter i medieteknik kan starta egna företag eller lätt blir anställningsbara, framför allt inom spelutveckling och ljudproduktion.

Forskningen har både en regional och internationell förankring. Den regionala förankringen visar sig framför allt i samarbetet med NetPort Science Park i Karlshamn, där digitala medier är ett av fokusområdena. Den internationella förankringen visar sig i form av medverkan i olika nätverk i och utanför Europa, vilket ständigt skapar nya samarbetsmöjligheter både inom och utanför akademin.

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.