Top-reasons att arbeta på BTH

Top-reasons att arbeta på BTH

BTH är en mindre högskola, med korta avstånd mellan ledning, lärare och studenter. Våra beslutsvägar är korta och är flexibla för förändringar och innovationer. 

BTH erbjuder en attraktiv och hållbar arbetsmiljö, vi är ett statligt lärosäte vilket innebär att våra medarbetare har ett antal förmåner och stöd som sträcker sig utöver de som är gemensamma för alla svenska arbetsgivare. BTH:s systematiska arbetsmiljöarbete säkerställer en hållbar arbetsplats för våra medarbetare. Läs mer om vår BTH:s attraktiva arbetsmiljö här.

BTH är tydligt profilerat lärosäte, vi har ett utpräglat fokus på samhällets digitalisering och hållbarhet. Teknikrelaterad forskning och utveckling prioriteras och får stor uppmärksamhet. Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. 

BTH har ett starkt externt engagemang och många strategiska samarbetspartner, bland annat har BTH ett samarbete med ett antal internationella affärspartners som Volvo, Ericsson, Telenor, NKT, Knowit, Yxlem, Outpost24, Scania och många andra ledande företag och organisationer. Vi är ett modernt och öppet lärosäte som är lätta att samarbeta med. Vi samverkar med det omgivande samhället och är en drivande aktör både regionalt och nationellt. Det nära samarbetet med näringsliv och samhälle genomsyrar vår utbildning och forskning på regional, nationell och internationell nivå. Mer information om våra samarbeten hittar du här.

BTH:s forskning gör skillnad – inom vissa områden, i mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling är vi redan i världsklass inom. För närvarande står forskningen för en tredjedel av BTH:s verksamhet och vi har ambitionen att öka denna andel ännu mer.  Läs mer om vår forskning här. 

BTH har en vacker, internationell och trygg miljö. BTH är en internationell högskola och mångfald är viktigt för oss: våra studenter kommer från hela världen och detsamma gäller våra lärare, forskare och samarbeten. Campus Karlskrona ligger vid havet mitt i den vackra skärgården vilket skapar en speciell atmosfär. Karlskrona har goda förbindelser med Stockholm, Malmö och Köpenhamn. Vår region Blekinge erbjuder en trygg miljö samt ett utmärkt val för familjeliv med prisvärda bostäder. Läs mer om vår region här.  

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×