Högskoleprovet

HÖGSKOLEPROVET

Högskoleprovet är ett frivilligt urvalsprov som avser att mäta förmågan att klara högskolestudier. Provet används för att rangordna sökande till utbildningar vid universitet och högskolor, både till utbildningsprogram och till fristående kurser. Provet anordnas två gånger per år. Mer information om högskole­provet hittar du på www.studera.nu/hogskoleprovet.

Resultatet av högskole­provet överförs automatiskt till antagningssystemet. Du kan använda ditt hög­skole­provsresultat till antagning/urval för hög­skole­­studier redan samma termin som du skrev det. Resultatet är sedan giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället. Det är alltid ditt bästa giltiga provresultat som används vid urvalet till högskolan.