Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård

60 hp

:
  • Studietid: 2024 vecka 36 till 2026 vecka 23
  • Ort: Distans
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, halvfart
  • Anmälningskod: BTH-60550
  • Språk: Svenska
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Specialisera dig som sjuksköterska inom psykiatrisk vård. Stärk vårdens kapacitet och möt ett växande behov med kompetens baserad på vetenskap och praktik.

Efterfrågan på utbildad personal inom psykiatrisk vård ökar i takt med att den psykiska ohälsan ökar. Efter utbildningen kan du arbeta med olika former av psykiatrisk vård där du förebygger och behandlar psykisk ohälsa, självständigt eller i team.

Fördjupning för framtidens psykiatriska vård

Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad, vård och behandling och lär dig utveckla och leda psykiatrisk omvårdnad. Du förbereder dig för både generella och komplexa omvårdnadssituationer och för att kunna leda omvårdnaden ur ett hållbarhetsperspektiv i ett digitaliserat samhälle.

Verksamhetsförlag utbildning och vetenskaplig grund

Programmet innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar din kompetens genom att tillämpa omvårdnadsprocessen i klinisk verksamhet, där du i samarbete leder, organiserar och utvecklar omvårdnadsarbetet.
Programmets innehåll är väl grundat i aktuell forskning vilket genomsyrar samtliga av programmets kurser. Du tränas genom hela utbildningen i att söka, presentera och referera till vetenskapliga studier.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård samt en filosofie magisterexamen i omvårdnad.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård.

Tidigare studenten Mia berättar om programmet. (2:03)

Kurser och innehåll

Jämför program

Observera att kurslistan nedan är preliminär. Se utbildningsplanen för en fastställd kurslista.

Kurser hösttermin 2024

, 7,5 hp

, 7,5 hp

Kurser hösttermin 2025

, 7,5 hp

, 7,5 hp

Kurser vårtermin 2025

, 15 hp

Kurser vårtermin 2026

, 15 hp

Frågor?

Profilbild

Programansvarig:

Boel Sandström

boel.sandstrom@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är hälsa och vård?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar