Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

75 hp

:
  • Studietid: 2021 vecka 35 till 2022 vecka 43
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges i normalfallet på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Axla ansvar och ledarskap och utveckla dina förmågor för att som distriktssköterska möta ett växande behov inom primär hälso- och sjukvård.

Allt fler livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning ger ett växande behov av distriktssjuksköterskor i den primära hälso- och sjukvården. Efter examen har du kompetens och behörighet för större ansvar och en ledande och utvecklande roll – och kan arbeta hälsofrämjande och med omvårdnad inom barnhälsovård, skolhälsovård, hemsjukvård eller mottagningsverksamhet som distriktssköterska.

Kvalificerad som distriktssköterska

Du får de kunskaper i omvårdnad och medicin som behövs för att kunna arbeta som distriktssköterska med ansvar för omvårdnad, sjukvårdande insatser, behörighet att förskriva förbrukningsartiklar och vissa läkemedel samt för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom primär hälso- och sjukvård.

Behörighet att axla ansvar

Utbildningen ger en fördjupning inom omvårdnad och medicin för att kunna svara upp mot distriktssjuksköterskans ansvar.  Under utbildningen bygger du en större förståelse för omvårdnad på ett högre plan.

Vetenskapligt och praktiskt lärande

I utbildningen används ett forskande, undersökande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker utvecklingen av din professionella kompetens för att självständigt och i samverkan leda, genomföra och utveckla ditt arbete. Utbildningen består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska.

Tina, tidigare student berättar mer om programmet. (2:25)

Programinnehåll

Jämför program

Det ställs idag högre krav på att kunna vårda patienter som kräver mer avancerad vård.

Tina
 Distriktssköterska och tidigare student
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
distriktssköterska 

Forskning

Sjuksköterska som använder en maskin i ett undersökningsrum.

Är du nyfiken på hur man kan förbättra vår hälsa och vardag med hjälp av ny teknik? På BTH forskar vi inom områdena omvårdnad och hälsovetenskap. Vi undersöker hur teknik kan påverka människors hälsa och hur forskningen kan bidra till ett bättre liv. På campus har vi en forsknings- och utbildningsklinik där studenterforskare och företag kan mötas och utveckla produkter, tjänster och hjälpmedel. 

Läs mer om vår forskning inom tillämpad hälsoteknik.

Här studerar du

På Campus Karlskrona hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Karlskrona ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Frågor?

Programansvarig:

Christel Borg

christel.borg@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är hälsa och vård?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×