Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska – HT-24 deltid 50% distans

Grattis till din studieplats på BTH!

Välkommen till programmet Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska!

Programmet startar med två obligatoriska dagar på Campus Karlskrona 3-4 september. Vi kommer att skicka uppdateringar via e-post om tid och plats för programintroduktionen. Håll ett öga på din inkorg för ytterligare detaljer! 

Du är varmt välkommen på en digital informationsträff tisdag den 7 maj, klockan 15.30-16.30. Vi kommer att berätta om programmets innehåll, upplägg, om obligatoriska träffar på campus i Karlskrona samt om verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det kommer finns möjlighet att ställa frågor om programmet. Du kommer in i mötet via följande Zoom-länk https://bth.zoom.us/j/3365556014

Det här ska du göra

1. Aktivera ditt studentkonto (från 20 april)
Du kommer att få ett epost med länk till aktiveringen. Du kan läsa mer på Studentportalen – Kom igång.

2. Registrera dig på kurserna (från 26 juli)
För att behålla din plats på programmet måste du registrera dig på kurserna. Instruktioner finns på Studentportalen – Kom igång.

3. Delta på programintroduktion och upprop (3-4 september)
Om du av någon anledning inte kan närvara vid uppropet måste du kontakta programansvarig. Om du inte deltar vid uppropet eller inte meddelat att du inte kan närvara förlorar du din plats på programmet.

Program- och kursinformation

Information från programansvarig om programmet och från kursansvarig om kurser hittar du på respektive sida i Canvas. Deltagande på program- och kursupprop är alltid obligatoriskt. Om du av någon anledning inte kan delta ska du meddela det till program- eller kursansvarig.

Kurser under den inledande terminen är:

, 7,5 hp Studietid: 2024 vecka 36 till 2024 vecka 45 Kurskod: OM2549

, 15,0 hp Studietid: 2024 vecka 46 till 2025 vecka 13 Kurskod: OM2548

Obligatoriska träffar på Campus

Det ingår tre obligatoriska träffar á två-tre dagar på Campus Karlskrona under utbildningen. Den första träffen äger rum i samband med programstart, den andra träffen VT 2025 och den tredje träffen VT 2026. Under dessa träffar tränar vi praktiska moment.

Kurslitteratur

All kurslitteratur finns angiven i kursplanen som du når genom att klicka på respektive kurs ovan.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I samband med programstart önskar vi få veta om du planerar att genomföra din VFU i Blekinge eller i annan region/kommun. VFU genomförs i kontexterna barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats, vårdcentral och hemsjukvård.

Lärplattform och utrustning

BTH förutsätter att alla studenter har tillgång till egen dator. Det finns endast en begränsad tillgång till datorer i våra datorsalar på campus. Du behöver även ha tillgång till kamera, headset med mikrofon och internetuppkoppling vid digital undervisning. Här hittar du eventuella rekommendation om prestanda för din dator.

Lärplattformen Canvas används för samtliga kurser och program på campus och i digital undervisning. När du aktiverat ditt studentkonto och registrerat dig på kurs har du access till program- och kurssidor i Canvas.  Här hittar du mer information om Canvas, Zoom och andra digitala verktyg som du har tillgång till på BTH.

Varmt välkommen till BTH!

Johanna Tell

Programansvarig

johanna.tell@bth.se

Har du frågor?

Om du fortfarande har frågor efter att du läst välkomstbrevet och besökt sidan
Nyss antagen, kontakta då studentreception@bth.se.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×