Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård

60 hp

:
  • Studietid: 2022 vecka 35 till 2024 vecka 22
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
  • Anmälningskod: BTH-60544
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård

Specialisera dig som sjuksköterska inom psykiatrin. Stärk vårdens kapacitet och möt ett växande behov med kompetens baserad på vetenskap och praktik.

En utbildning som möter ett ökat behov

Samhällets efterfrågan på sjukvårdsutbildad personal med inriktning mot psykiatri ökar, eftersom den psykiska ohälsan ökar. Utbildningen förbereder dig för arbete inom olika former av psykiatrisk vård, där du kan arbeta självständigt eller i team med att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Specialisera dig på psykisk ohälsa

Utbildningen ger dig den kompetens du behöver för att specialisera dig och arbeta som sjuksköterska inom psykiatrin.

Ledarskap, kvalitetsförbättring och utveckling

Programmet ger dig kunskap och kompetens för att kunna leda, kvalitetsförbättra och utveckla omvårdnadsarbetet inom psykiatri och du lär dig att arbeta evidensbaserat samt att implementera forskningsresultat i ditt arbete.

Praktik och vetenskap i beprövad metodik

I utbildningen ingår både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ett självständigt arbete. Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla ditt arbete. Detta tränar du under utbildningen genom problembaserat lärande, PBL.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård.

Liknande utbildningar

Kurser och innehåll

Detta är det bästa jag gjort – att komma vidare och jobba med psykiatrin. Det känns viktigt och är roligt.

Mia
Tidigare student, Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 

Vill du veta mer om programmet?

Frågor?

Profilbild

Programansvarig:

Boel Sandström

boel.sandstrom@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Vad är hälsa och vård?

Vad omfattar området? Vad kan du jobba med? Inom vilka branscher?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×