Design av digitala spel

180 HP

Välj studiestart :
  • Studietid: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 32
  • Ort: Karlshamn
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Utmana dig själv i den växande spelindustrin. Börja där många av de bästa i den svenska spelvärlden börjat – här på BTH.

Utmana dig själv i den växande spelindustrin. Börja där många av de bästa i den svenska spelvärlden börjat – här på BTH.

Digitalt hantverk som grund för utveckling

Vi börjar med att bygga upp de kunskaper som behövs för att skapa spel – programmering, 2D-grafik, 3d-grafik, spelmotorer, visuell estetik och många andra digitala hantverk. Du får sätta dig in i virtuella verkligheter och mikroelektronik, och undersöka gränser mellan det digitala och det analoga. Genom att jobba med projekt- och designmetodik lägger vi systematiskt den grund du behöver.

Undersökande, nyskapande och produktivt arbetssätt

Med samlade grundkunskaper för att skapa spel går du sedan vidare och fördjupar dig. Du gör många spel – totalt producerar utbildningen 400 spel varje år, och första året är du själv involverad i 10–12 spel. Du utforskar möjligheter och tekniker att med spel skapa berättelser och världar som ställer frågor, testar koncept, förmedlar ny kunskap, övar upp olika typer av färdigheter och skapar medvetenhet och förändring.

Med nyfikenhet som drivkraft för kreativitet

Vägen till en helhetssyn och utvecklad användning av spel som medier går genom att undersöka och testa vad som händer i olika situationer och med olika förutsättningar. Nyfikenhet och ifrågasättande är centralt genom hela utbildningen och det som driver ditt arbete framåt.

Studentprojekt

Ocean Garbage Cleanup

Interaktiv visualisering av skräp i våra hav

Under BTH kursen “Design perspektiv- och metoder för medieteknik” skapade studenterna Elias Albrecht och Lucas Gullbo ett spel med avsikt för förändring, också kallat Games for Change. De valde att fokusera på ett av EU’s nya klimatmål, Global Goals #14 – Life Below Water. I spelet samlar spelaren skräp under havet och levererar det till en POD. När spelaren samlar föremål i havet dyker det upp information om hur föremålet hamnade i havet, vilket år det gjorde det och slutligen dess vikt. Efter att spelaren känner sig nöjd och avslutar sin session dyker det upp statistik, statistiken visar hur mycket skräp, i kg, som samlats. Denna statistik jämförs sedan med hur mycket alla andra spelare har samlat och jämförs sedan med hur mycket skräp det finns kvar i havet.

Spelet gjordes för att sätta ett realistiskt perspektiv på den enorma mängden skräp som finns i våra hav och är baserat på ett känt kluster av skräp kallat: “The Great Pacific Garbage Patch”. Detta kluster innefattar runt 80 000 ton skräp och omfattar en yta på 1.6 miljoner km², det är 3 gånger så stort som Frankrike.

Epigenesis
Epigenesis är ett spel utvecklat av studenter från Design av digitala spel. Studenterna kallar sig Dead Shark Triplepunch och deltog som finalister med spelet i den internationella tävlingen Make Something Unreal.

GIFT
GIFT är ett spel utvecklat av studenter från programmet Design av digitala spel. Studenterna, som kallar sig Floating Island, har deltagit med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards. GIFT bygger på idén att använda spel för att påminna om att inte ta något för givet och istället leva livet fullt ut.

Project Noble
Project Noble är ett spel utvecklat av studenter från Design av digitala spel. Studenterna kallar sig Bleeding Pixels och har deltagit med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards.

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

Datorspel har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag ville lära mig mer och fördjupa mig i vad speldesign innebär. På Design av digitala spel kan jag göra det utan tidigare erfarenhet inom ämnet.

Sara
Student, Design av digitala spel 

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

Precis på kajkanten i Karlshamn ligger Campus Karlshamn, vårt mindre campus som helt fokuserar på våra utbildningar inom digitala medier.

 

Flygfoto över Campus Karlshamn

 

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.


Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
visa fördjupad kunskap inom någon del av digitala spel och medieteknik,
visa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter,
visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor,
visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv,
visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka kunskaper som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktioner,
ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter,
kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar,
visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.

Jobbprofiler
Student med examen från digitala spel kan bl.a. arbeta som programmerare, designer, grafiker eller entreprenör inom upplevelseindustrin. Med dina breda kunskaper och erfarenheter av teamarbete, produktioner och projekt kommer du också att göra dig åtråvärd inom flertalet andra områden. Du kan också använda din kompetens för att starta företag, efter eller till och med under utbildningens gång. Som specialist på digital spelutveckling kan du bli oerhört eftertraktad på arbetsmarknaden.

Frågor?

Profilbild

Programansvarig:

Fredrik Gullbrandson

fredrik.gullbrandson@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt